SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK53S16S/Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (Kemi)
Opintojakso3S1554 Sähkö- ja automaatiosuunnittelu/Electrical and Automation Design, 3.00 op, 80 h
SÄHKÖVOIMATEKNIIKAN AMMATILLISET OPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/17002
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2017-2018, Kevät2/2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajatEtto Jaakko
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2018 - 04.05.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2017 - 02.02.2018
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 1 op
Tentin uusintapäivät 18.05.2018 klo 17:00-20:00 (Kosmos (Tietokatu 1) Kemi), 14.09.2018 klo 17:00-20:00 (Kosmos (Tietokatu 1) Kemi), 12.10.2018 klo 17:00-20:00 (Kosmos (Tietokatu 1) Kemi)
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Sähkö- ja automaatiosuunnitteluntehtävät ja tuotettavat dokumentit suunnitteluprojektin eri vaiheissa. Suunnittelussa käytettävät standardit, lait, määräykset, direktiivit, ohjeet ja mallit. Tuotantolaitoksen prosessien sähköistyksen ja automaation suunnitteluperiaatteet ja dokumentit. Prosessisähköistykseen liittyvän rakennusten sähkösuunnittelun ja eri järjestelmien suunnitteluperiaatteet ja dokumentit. Sähkösuunnittelun kulku esimerkkikohteen avulla, muiden esimerkkitoteutusten esittelyä. Suunnittelun ja hankinnan asiakirjojen, dokumenttien ja teknisten määrittelyiden laatiminen.

 
Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa selvittää ja valita teknistaloudellisesti soveltuvia toteutusratkaisuja pienen prosessin sähköistyksen ja automaation toteutukseen sekä ymmärtää suunnittelun eri vaiheiden dokumentaation tarkoituksen.
Hyvä (4-3): Opiskelija osaa valita ja mitoittaa prosessin sähköistyksen ja automaation komponentteja suunnittelun eri vaiheissa.

Tyydyttävä (2-1): Opiskelija tuntee tuotantolaitoksen pienen prosessin sähköistyksen ja automaation suunnittelun vaiheet ja dokumentit
.

 
Pedagogiset järjestelyt

- pienimuotoiset harjoitustehtävät, jotka arvioidaan

- luennot ja niihin liittyviä tehtäviä

- tentti

Materiaali

Oppimateriaalina standardit, oppikitjat ja valmistajien tuote-esitteet ja manuaalit sekä ohjelmistot

-SFS 16 käsikirja

- PSK standardit

- sfs standardit

- oppikirjat

- st-kortisto ja käsikirjat sekä ohjeet

- valmistajien ja maahantuojien www materiaali

- opinnäytetyöt ja muu nettimateriaali

Sisältö

- Sähkö- ja automaatiosuunnittelun tehtävät ja tuotettavat dokumentit suunnitteluprojektin eri vaiheissa.

- Suunnittelussa käytettävät standardit, lait, määräykset, direktiivit, ohjeet ja mallit.

- Tuotantolaitoksen prosessien sähköistyksen ja automaation suunnitteluperiaatteet ja dokumentit.

- Tuotantolaitoksien prosessien sähköistykseen liittyvän rakennusten ja tuotantoa tukevien laitteistojen sähkö- ja automaatiosuunnittelun ja eri järjestelmien suunnitteluperiaatteet ja dokumentit.

- Sähkösuunnittelun kulku esimerkkien avulla

- laitevalinta- ja mitoitusesimerkkejä

- Suunnittelun ja hankinnan asiakirjojen, dokumenttien sekä teknisten- ja hankintamäärittelyiden laatiminen.

Arviointi
oppimispäiväkirja,

harjoitustyöt ja tentti arvioidaan asteikolla 0-5

 In English