SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäYVAP17-18/Vapaasti valittavat opinnot, ylempi (AMK)
Opintojakso799Y3M Hyvinvointiteknologia, 5.00 op, 133 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaPoikela Paula
Muut opettajatTörmänen Outi
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 25 
Ilmoittautumisaika01.09.2017 - 30.09.2017
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa arvioida teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hänosaa soveltaa hyvinvointipalveluissa käytettäviä teknologisia ratkaisuja ja innovaatioita. Opiskelija osaa arvioida teknologisia sovelluksia erilaisissa hyvinvointipalveluiden konteksteissa. Hän osaa arvioida ja kehittää palveluita ja toimintoja asiakaslähtöisyyden näkökulmasta ja asiakkaiden hyvinvointiin vaikuttaen.

Opintojakson ydinsisältö/teemat:

  • Hyvinvointiteknologian näkökulma ja sovellukset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
  • Palvelumuotoilu

 
Arviointikriteerit

Osaamisen arviointikriteerit:

Tyydyttävä T1–T2Hyvä H3–H4Kiitettävä K5

Opiskelija

- tuottaa ja arvioi hyvinvointiteknologiaan liittyvää tietoa laaja-alaisesti työelämän asiantuntijuuttaan kehittäen

- hyödyntää tietolähteitä monipuolisesti

- johtaa ja kehittää palvelu- ja asiakasprosesseja vastuullisesti

- osallistaa asiantuntijana ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa

- viestii selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelija

- tuottaa ja arvioi hyvinvointiteknologiaan liittyvää tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti ja työelämän asiantuntijuuttaan perustellusti kehittäen

- hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä monipuolisesti

- johtaa ja kehittää palvelu- ja asiakasprosesseja vastuullisesti

- eri näkökulmia huomioon ottaen

- osallistaa asiantuntijuutta yhdistäen ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa

- viestii selkeästi ja perustellusti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelija

- tuottaa ja arvioi hyvinvointiteknologiaan liittyvää tietoa kriittisen perustellusti ja johdonmukaisesti sekä työelämän toimintatapoja perustellusti kehittäen

- hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä kriittisesti ja laaja-alaisesti

- johtaa ja kehittää palvelu- ja asiakasprosesseja tavoitteellisesti, taitavasti ja vastuullisesti eri näkökulmia ansiokkaasti huomioon ottaen

- osallistaa luovasti ja innovatiivisesti ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa

-viestii selkeästi ja taitavan analyyttisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Kajaanin AMKin kanssa.

Oppimisympäristönä käytetään Wordpress -blogia, joka toimii opiskelijoiden oppimisen ja reflektoinnin alustana. Orientaatio ja luennot toteutetaan verkkovälitteisestiAC:n  avulla.

Aloitus ja orientaatio opintojaksoon virtuaalisesti.

Orientaatio opintojaksolle 3.5.2018 klo 16.30-18.30 AC-välityksellä, läsnäolo pakollinen.HUOM! AC-tilan linkki ilmoitetaan 2.5.2018 opintojaksolle ilmoittautuneille. Lisäksi 27.-28.8.2018 klo 16.30-18.30 AC-välityksellä, läsnäolo pakollinen. Muuten opintojakso suoritetaan itsenäisesti opiskellen.

Tarkemmat verkkovälitteiset kokoontumisajat ovat nähtävissä (28.4.2018 mennessä) toukokuun alussa opintojakson käynnistyttyä.

Materiaali

Ajankohtainen kansainvälinen ja kansallinen kirjallisuus (artikkelit).

Sisältö
  • Hyvinvointiteknologian näkökulma ja sovellukset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
  • Palvelumuotoilu

TOTEUTUSSUUNNITELMA

799Y3M Hyvinvointiteknologiaia

5op (135 h)

135 tuntia

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Tarkempi arviointisuunnitelma (arvioinnin kohteet)esitetään opintojakson orientaation yhteydessä.

Itse- ja vertaisarviointi.

 In English