SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP17-18/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoLAVV1 Vertaisohjaus ja yhteisövaikuttaminen, 5.00 op, 133 h
Lapin ammattikorkeakoulun vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaSyksy1/2017-2018, Syksy2/2017-2018, Kevät1/2017-2018, Kevät2/2017-2018
VastuuopettajaAhokumpu Tuula, Kantanen Mari-Selina, Kantola Susanna, Koivuranta Jaana, Kähkönen Sari, Kämäräinen Pekka, Lampinen Jaakko, Ojutkangas Arto, Pietiläinen Hannele, Rahkola Erja, Rautio Anne, Sjöman Annette, Syväjärvi Tuija, Torvinen Sirpa
Muut opettajatNiemi Hannele, Piispanen Niina, Saari Päivi, Sipilä Maria
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2017 - 31.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika - 
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Oppimistulokset:

1. Opiskelijatuutorointi: Opiskelija tuntee ammattikorkeakoulun toiminta- ja opiskeluympäristöä ja kehittää sitä vertaistuutoroinnin kautta sekä saa esiintymiskokemusta erilaisissa esittelytehtävissä. Hän osaa opastaa ammattikorkeakouluun, koulutusalaan ja omaan koulutukseen sekä opiskelija- ja hyvinvointipalveluihin liittyvissä asioissa. Mahdollisuus toimia myös kv-, liikunta- tai markkinointituutorina.

Ja/tai

2. Opiskelijajärjestö- tai työryhmätoiminta: Opiskelija toimii Lapin amkin opiskelijajärjestöissä tai työryhmissä sekä tiedottaa ja opastaa niiden toimintaan liittyvissä asioissa.

Ja/tai

3. Laatutyö: Opiskelija osallistuu Lapin amkin toiminnan laadun kehittämiseen. Hän osallistuu koulutusalojen opetuksen ja opiskeluympäristön arviointeihin ja laatukulttuuria edistävään toimintaan.

 
Arviointikriteerit

ARVIOINTIKRITEERIT

*Koulutukseen, suunnitteluun ja toimintaan osallistuminen

*Toiminnan raportointi ja raportin palauttaminen ohjeen mukaan.

Arvioinnin ja opintopisteiden saamiseksi toiminta raportoidaan. Raporttiin kirjataan osallistumiset koulutukseen, suunnitteluun ja tuutoritoimintaan (myös kokoukset, vapaamuotoiset tilaisuudet ym.) sekä niihin käytetty työmäärä. Pohdi raportissasi myös seuraavia asioita: Mitä toiminta, johon olet osallistunut merkitsee Lapin amkille? Mitä olet oppinut? Miten toimintaa voisi kehittää omassa yksikössäsi vs. Lapin amkin tasolla? Miten opiskelija voi kehittyä eri toiminnoissa? Arvioi omaa onnistumistasi.

Arviointi: Hylätty / hyväksytty

 
Pedagogiset järjestelyt

Opiskelija voi koota 5 op (= 135 h) tai 10 op (270 h) seuraavista kokonaisuuksista: 1) opiskelijatuutorointi vertaistuutorointina (voi erikoistua kv-, liikunta- tai markkinointituutoriksi), 2) toiminta opiskelijajärjestöissä tai työryhmissä ja 3) laatutyö. 1 opintopiste vastaa n. 27 tuntia opiskelijan työtä. (1 tunti on 45 min.). Toiminnasta vähintään puolet tulee olla vertaistuutorointia. Opiskelija viedään opintojaksolle ilmoittautuneeksi. Opiskelija raportoi toimintaansa ja palauttaa raportin hyväksyttäväksi alansa opiskelijajärjestön tuutorivastaavalle. Allekirjoitettuaan tämän hän ohjaa raportin opintojen ohjaajalle. Opintojen ohjaaja merkitsee arvioinnin winhaan ja muuttaa tarvittaessa opintojakson laajuuden. Opiskelija saa pyynnöstä todistuksen.

Opiskelijatuutorointi: Opiskelija hakee toimintaan Webropol-kyselylomakkeella, jonka jälkeen opiskelijakunta ROTKO kutsuu hänet haastatteluun. Opiskelija tulee valituksi toimintaan Lapin amkin ja ROTKOn laatiman sopimuksen mukaisesti. Opiskelija osallistuu koulutukseen ja laatii ROTKOn kanssa tuutorisopimuksen. ROTKOn opiskelijatuutorivastaava ja amkin vastuuhenkilöt organisoivat toimintaa yhdessä alan opiskelijatuutorien kanssa. Tuutori toimii työparina aloittavan ryhmän opettajatuutorille. Opiskelijatuutori sitoutuu toimintaan vähint. 1,5 vuodeksi sekä raportoi toiminnasta.

Opiskelijajärjestö- tai työryhmätyö: Opiskelija toimii opiskelijayhdistyksessä ja/tai -kunnassa, joista saa perehdytyksen. Opiskelijakuntaan valitaan opiskelijat vaaleilla. Opiskelijajärjestö- tai työryhmätyön hyväksyy ROTKOn tuutorivastaava ja Lapin amkin vastuuopettaja raportointia vastaan.

Laatutyö: Opiskelija suorittaa ammattikorkeakoulun ja ROTKOn järjestämän koulutuksen ja sitoutuu Lapin amkin laatutyöhön vähintään yhden lukuvuoden ajaksi. Opiskelijat raportoivat laatupäällikölle, joka antaa pyydettäessä todistuksen.

Materiaali

Lapin amkin www-sivut: Opiskelijalle ja Opiskelua tukevat palvelut, Hakijalle,Lapin amkin opinto-opas ja hakijan opas, opiskelijatuutorin opas, laatutyöhön liittyvä materiaali.

Sisältö

1. Opiskelijatuutorointi

Koulutukseen osallistuminen, aloittavien opiskelijoiden perehdyttäminen, opiskeluun liittyvä tiedottaminen ja ohjaaminen sekä Lapin amkin esittelytyöhön osallistuminen sekä uusien opiskelijatuutorien rekrytointiin osallistuminen.

2. Toiminta opiskelijajärjestöissä tai työryhmissä

Opiskelijakunta ROTKOn tai muun Lapin amkin opiskelijayhdistyksen tai työryhmän toimintaan osallistuminen.

3. Laatutyö

Osallistuminen Lapin amkin laatutyöhön ja sen kehittämiseen (esim. tapahtumien järjestäminen ja opiskeluun ja opiskeluympäristöön liittyvät arvioinnit)

Arviointi

Raportointi

Arvioinnin ja opintopisteiden saamiseksi toiminta raportoidaan. Raporttiin kirjataan osallistumiset koulutukseen, suunnitteluun ja tuutoritoimintaan (myös kokoukset, vapaamuotoiset tilaisuudetym.) sekä niihin käytetty työmäärä.

Pohdi raportissasi myös seuraavia asioita:

Mitä toiminta, johon olet osallistunut merkitsee Lapin amkille? MItä olet oppinut? Miten toimintaa voisi kehittää omassa yksikössäsi vs. Lapin amkissa? Miten opiskelija voi kehittyä eri toiminnoissa? Arvioi omaa onnistumistasi.

Arviointi: Hylätty / hyväksytty

 Palaa In English