SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR64M15S/Metsätalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR604M21A Special Features of Using Northern Nature, 5.00 op, 133 h
Pohjoisten alueiden mahdollisuudet
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2017-2018, Syksy2/2017-2018
VastuuopettajaSarajärvi Ismo
Muut opettajatLajunen-Tuokko Ulla, Soppela Jussi
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2017 - 27.10.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2017 - 15.05.2017
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 1 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Pedagogiset järjestelyt:

Teoriaopintoja sekä viiden päivänmittainen opintokäynti Lappiin, jossa tutustutaan pohjoisiin luonnonvara-alan elinkeinoihin sekä metsätalouden erityispiirteisiin.

Turvallisen hirvijahdin järjestelyt sekä jahtipäivä maastossa.

Opetus järjestetään englannin kielellä, jos mukana on vaihto-opiskelijoita.

Oppimistulokset:

Opiskelija tuntee Pohjois-Suomen luonnonkäytön haasteet ja ristiriitojen hallintakeinot eri käyttömuotojen välillä, sekä Pohjois-Suomen ja erityisesti Ylä-Lapin metsien käytön ja metsänhoidon ekologiset ja sosioekonomiset erityispiirteet; pohjoisten metsien ja niiden käytön erityispiirteet erityisesti koskien korkeita alueita, suojametsiä ja metsänrajakysymyksiä. Hän tietää erilaisten suojelualueiden ja erämaametsien hoidon ja käytön peruspiirteet.

Opiskelija perehtyy turvallisen hirvijahdin järjestelyihin lakien ja asetusten sekä turvallisuusohjeistusten kautta,tietää hirvenmetsästyksen turvallisuusjärjestelyt ja ymmärtää niiden merkityksen.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Teoriaopintoja sekä viiden päivänmittainen opintokäynti Lappiin, jossa tutustutaan pohjoisiin luonnonvara-alan elinkeinoihin sekä metsätalouden erityispiirteisiin.

Turvallisen hirvijahdin järjestelyt sekä jahtipäivä maastossa.

Opetus järjestetään englannin kielellä, jos mukana on vaihto-opiskelijoita.

Materiaali
Sisältö
Opiskelija tuntee Pohjois-Suomen luonnonkäytön haasteet ja ristiriitojen hallintakeinot eri käyttömuotojen välillä, sekä Pohjois-Suomen ja erityisesti Ylä-Lapin metsien käytön ja metsänhoidon ekologiset ja sosioekonomiset erityispiirteet; pohjoisten metsien ja niiden käytön erityispiirteet erityisesti koskien korkeita alueita, suojametsiä ja metsänrajakysymyksiä. Hän tietää erilaisten suojelualueiden ja erämaametsien hoidon ja käytön peruspiirteet.
Opiskelija perehtyy turvallisen hirvijahdin järjestelyihin lakien ja asetusten sekä turvallisuusohjeistusten kautta,tietää hirvenmetsästyksen turvallisuusjärjestelyt ja ymmärtää niiden merkityksen.
Arviointi

Turvallinen hirvijahti asteikolla hyväksytty/hylätty osallistumisaktiviteetin perusteella. Muu osa skaalalla 0 - 5.

 In English