SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP16-17/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoHYV1O Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu ja luontolähtöinen toiminta, 5.00 op, 133 h
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/16001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2016-2017
VastuuopettajaVälimaa Leena
Muut opettajatJääskeläinen Arja
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.05.2017 - 31.07.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika15.01.2017 - 30.04.2017
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelijat osallistuvat kehittämistyöhön, jonka tavoitteena on perehtyä Green Care -menetelmiin sekä soveltaa yksilökeskeisen elämänsuunnittelun menetelmää (YKS/PCP) luontotoiminnan valinnassa ja toteuttamisessa osana sosiaalista kuntoutusta. Opintojakso integroituu Luontoa elämään! -toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla -hankkeeseen.

Opiskelija omaksuu yksilökeskeisen elämänsuunnittelun ja luontolähtöisten menetelmien periaatteet ja työtavat. Hän osaa soveltaa oppimaansa, hankkia uutta tietoa sekä ideoida ja kehittää yhdessä toisten osallistujien kanssa menetelmien ja niihin liittyvien työtapojen soveltamista sosiaalisessa kuntoutuksessa ja luontotoiminnassa. Opiskelija osaa tuoda esille omat erityistaitonsa ja mielenkiinnon kohteensa ja käyttää niitä yhteisessä kehittämistyössä.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Lähitunneilla painottuu yhdessä tekeminen ja toiminnallisuus.

Lähitunnit:9.-10. ja 17.5.2017koko päivät.Lähitunneilla annetaan välitehtävä. Kehittämistehtävien reflektointipäivä on 22.8.

Itsenäinen opiskelu sisältää sekä yksintyöskentelyä että pienryhmässä työskentelyä (kontakti ja/tai internet-yhteydellä). Itsenäisen opiskelun tehtävät palautetaan 31.7.2017 mennessä Moodleen.

Opiskelija perehtyy opintojakson aihepiiriin ennen lähipäiviä Moodlessa olevan materiaalin avulla.

Huom! Opintoa ei voi suorittaa erikseen maksettavana avoimena ammattikorkeakouluopintona.

Materiaali

Ennen opintojakson alkua perehdyttäväksi tarkoitettu materiaali löytyy opintojakson Moodle-alustalta. Lisäksi opintojakson aikana tiedonhankinnan yhteydessä haettu ja tuotettu materiaali.

Sisältö
  • Kehittämistyöhön osallistuminen

  • Osallisuus, sosiaalinen kuntoutus ja Green Care

  • Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu ja sen omakohtainen soveltaminen luontosuhteessa

  • Luontolähtöiset menetelmät

  • Kehittämistehtävän valinta, toteutus ja yhteinen jakaminen

Arviointi

Opintojakson suorittaminen vaatii aktiivisuutta lähitunneilla ja itsenäisessä tai pienryhmätyöskentelyssä. Lisäksi opintojakson suoritukseen sisältyy väli-ja kehittämistehtävät. Kehittämistehtävä arvioidaan asteikolla 0--5. Opintojakson suorittaminen edellyttää opintojaksopalautteen antamista.

Opintojakson arvosana: 0 (hylätty) --5 (kiitettävä)

 Palaa In English