SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP17-18/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoXYV0015 Myötätuulta opintoihin - sujuvuutta opiskeluun, 3.00 op, 80 h
Lapin ammattikorkeakoulun vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaSyksy2/2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajatPerttunen Paula
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm25.10.2017 - 31.12.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2017 - 15.04.2017
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Myötätuulta opintoihin - sujuvuutta opiskeluun - opintojaksolla käymme läpi luentojen ja harjoitusten kautta opiskeluun ja niiden etenemiseen liittyviä kysymyksiä. Teemoja ovat mm. motivaatio, keskittyminen, voimavarat, opiskelun haasteet, ajankäyttö ja tarttuminen.

 
Arviointikriteerit

.

 
Pedagogiset järjestelyt

AC- luennot, luentoihin liittyvät välitehtävät sekä loppuraportti ja itsearviointi välitehtävien pohjalta.

Opintojakson aikataulu:

KONTAKTIOPETUS iLinc-etäopetusohjelman kautta

Luennot

30.10.2017 klo 17-18.30

6.11.2017 klo 17-18.30

13.11.2017 klo 17-18.30

20.11.2017 klo 17-18.30

27.11.2017 klo 17-18.30

OPPIMISTEHTÄVÄ

Loppuraportin ja itsearvioinnin palautus Moodleen 18.12.2017 mennessä.

Materiaali

Luentomateriaali sekä aiheeseen liittyvä kirjallisuus, artikkelit ja verkkomateriaali

Sisältö

  1. VOIMAVAROJA OPISKELUUN.Opiskelukyvystä, voimavaratekijöistä sekä hyvän arjen elementeistä

  2. MOTIVAATIO HÄVÖKSISSÄ?Motivaatiosta ja opiskelun haasteista

  3. POTKUA OPISKELUUN!Ajankäytöstä ja aloittamisen vaikeudesta sekä omien opintojen haltuun ottamisesta

  4. MINÄ OPIN, SINÄ OPIT, ME OPIMME?Oman opiskelutavan löytämisestä ja yhdessä oppimisesta

  5. AIVOJUMPPAA ja PULMATILANTEITA.Mistä apua keskittymiseen ja opiskelun haasteisiin

Arviointi

Opintojaksoon liittyy oppimistehtävä, joka pohjautuu jokaisen tunnin jälkeen jaettaviin välitehtäviin sekä itsearviointiin.

Arviointiasteikko:Hyväksytty / Täydennettävä

 Palaa In English