SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP17-18/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoXYV0114 "Mieletön hoppu, hätä ja kiire" - työvälineitä stressinhallintaan, 3.00 op, 80 h
Lapin ammattikorkeakoulun vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaSyksy1/2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajatSipilä Maria
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2017 - 24.10.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2017 - 15.04.2017
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa liiallisen stressin sekä löytää itselleen sopivia stressinhallintatapoja sekä oppii suunnittelemaan omaa ajankäyttöään.

Opintojakson teemoja ovat mm. stressi ja sen vaikutukset omaan hyvinvointiin, omat voimavarat, ajankäytön suunnittelu sekä lepo ja rentoutuminen.

Opintojaksolla lisätään valmiuksia tunnistaa oman elämän stressitekijöitä ja käydään läpi erilaisia menetelmiä stressinhallintaan ja ajankäytön suunnitteluun.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Ennakkotehtävän palautus Moodleen 16.8.207

21.8.2017 klo 16-17 iLinc-perehdytys (niille, joilla ei aiempaa kokemusta iLincistä)

21.8.2017 klo 17-18.30STRESSMIX - luento iLincissä

28.8.2017 klo 17-18.30VOIMAA - luento iLincissä

4.9.2017 klo 17-18.30KIIRE HALTUUN- luento iLincissä

11.9.2017 klo 17-18.30HENGÄHDYSHETKIÄ - luento iLincissä

18.9.2017 klo 17-18.30HYVÄ MINÄ- luento iLincissä

esseen palautus Moodleen 9.10.2017

Materiaali

Luentomateriaali sekä aiheeseen liittyvä kirjallisuus, artikkelit ja verkkomateriaali

Sisältö

STRESSMIX stressin tiedotaminen ja stressin vaikutukset hyvinvointiin

VOIMAA hyvän arjen elementit, muutostarpeet, oman elämän voimavaratekijät

KIIRE HALTUUN ajankäytön suunnittelu

HENGÄHDYSHETKIÄ lepo ja rentoutuminen, omat rajat

HYVÄ MINÄ arvostaminen, armollisuus ja itsemyötätunto

Arviointi

Opintojaksoon liittyvä pohtiva essee luentojen ja välitehtävien pohjalta sekä itsearviointi.

Arviointiastekko: Hyväksytty / Täydennettävä

 Palaa In English