SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP17-18/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoXYV0007 Saksa, peruskurssi 1, 3.00 op, 80 h
Kieliopinnot
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaSyksy1/2017-2018, Syksy2/2017-2018
VastuuopettajaLummi Raija
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.08.2017 - 31.12.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2017 - 15.04.2017
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tutustuu uuteen kieleen ja kulttuuriin alusta asti.

Teemoina on perusarkitilanteita, joissa opitaan samalla kielen rakenteita.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opiskelu tapahtuu Adobe C-välineen avulla kontaktissa sekä Moodle-alustan avulla kotitehtävin. Opintojaksolla on sekä suullisia että kirjallisia tehtäviä ja opiskelu tapahtuu yksin, pareittain ja ryhmässä opettajan ohjauksessa sekä itsenäisesti. AC-tunteja ei korvata kirjallisilla tehtävillä. Opiskelija pyrkii osallistumaan vähintään 80 % tunneille oppimisprosessin sujuvuuden vuoksi.

Keskiviikkoisin klo 16.15-17.45.Tunnit AC:ssa eli uusi kontaktituntien välinen alkaen keskiviikko 30.8. klo 16.15 alkaen. TimeEdit lukujärjestysohjelmasta opettajan lukujärjestyksestä.

Materiaali

Fahrplan -kirjasarja (Tammi), jossa on sekä teksti- että harjoituskirja. Opiskelija hankkii opintojaksoa varten kirjan, joka on materiaalina ja perustana opiskelussa.

Sisältö

Opiskelu tapahtuu Adobe Connect-välineen avulla kontaktissa sekä Moodle-alustan avulla kotitehtävin. Opintojaksolla on sekä suullisia että kirjallisia tehtäviä ja opiskelu tapahtuu yksin, pareittain ja ryhmässä opettajan ohjauksessa sekä itsenäisesti. Adobe Connect-tunteja ei korvata kirjallisilla tehtävillä. Opiskelija osallistuu vähintään 80 % tunneille oppimisprosessin sujuvuuden vuoksi.

Keskiviikkoisin klo 16.15-17.45.

Fahrplan -oppikirjan (tekstit ja harjoitukset) kappaleet 1- 6 (7) riippuen opiskelijoiden oppimisen etenemisvauhdista.

Teemat: esittely, opiskelu, vieraan vastaanottaminen, työstä ja tehtävistä kertominen, perhesuhteet ja arkitilanteita kuten ruokailu.

Arviointi

Arviointi on 0-K5. Opiskelijasaa opintojaksosta yhden arvosanan, joka sisältää sekä kirjallisen että suullisen yleiseurooppalaisen kielitaitotason A1.

Arvioinnin perustana on tunneilla aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 % kontaktitunneista, jotka ovat Adobe Connectin kautta), tehtävät ja tentti. Uusi alkava kieli vaatii opiskelijalta sitoutumista ja aktiivisuutta tunneilla sekä tuntien ulkopuolella itsenäisesti.

 Palaa In English