SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP17-18/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoXYV0009 Saksa 3, 3.00 op, 80 h
Kieliopinnot
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaSyksy1/2017-2018, Syksy2/2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajatLummi Raija
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.08.2017 - 31.12.2017
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2017 - 15.04.2017
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija syventää kielitaitoaan kohti ammatillista osaamista.

Teemoina on arjessa ja työelämässä tarvittavat tilanteet ja kielen rakenteet niissä.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opiskelu tapahtuu iLinc-välineen avulla kontaktissa sekä Moodle-alustan avulla kotitehtävin. Opintojaksolla on sekä suullisia että kirjallisia tehtäviä ja opiskelu tapahtuu yksin, pareittain ja ryhmässä opettajan ohjauksessa sekä itsenäisesti. iLinc-tunteja ei korvata kirjallisilla tehtävillä. Opiskelija pyrkii osallistumaan vähintään 80 % tunneille oppimisprosessin sujuvuuden vuoksi.

Keskiviikkoisin klo 18-19.30. Aikataulu julkaistaan myöhemmin.

Materiaali

Oppimateriaali on alussa Fahrplan, josta opiskellaan viimeisimmät kappaleet ja sitten Deutsch im Berufsleben (Edita). Kirja toimii perusmateriaalina. Opettaja laatii Moodle-ympäristöön myös muita oppimista tukevia tehtäviä.

Sisältö

Opiskelu tapahtuu Adobe Connect-välineen avulla kontaktissa sekä Moodle-alustan avulla kotitehtävin. Opintojaksolla on sekä suullisia että kirjallisia tehtäviä ja opiskelu tapahtuu yksin, pareittain ja ryhmässä opettajan ohjauksessa sekä itsenäisesti. Adobe Connect-tunteja ei korvata kirjallisilla tehtävillä. Opiskelija osallistuu vähintään 80 % tunneille oppimisprosessin sujuvuuden vuoksi.

Keskiviikkoisin klo 18-19.30. Aikataulu: alkaa ke 30.8. Tunnit aina keskiviikkoisin klo 18-19.30.Tunnit AC:ssa eli uusi kontaktituntien väline alkaen keskiviikko 30.8.

Opettaja kartoittaa opiskelijaryhmän taitotason ja lähtee rakentamaan opiskelijoiden oppimista siltä pohjalta. Jotta oppiminen mahdollistuisi mahdollisimman hyvin heterogeenisissa ryhmissä, tulee opiskelijalla olla muutama vuosi saksan kielen opintoja taustalla, esimerkiksi lukion kursseja ja/tai amk-opinnoissa saksan perusteita.

Sisältöinä on arki-, työ- ja opiskelutilanteita, vieraan vastaanottamista, yrityksen esittelyä, puhelin- ja liikeviestintää,työtehtävistä kertomista opiskelijan omalta alalta. Lisäksi aikataulun salliessa työnhakutilanteet ja cv kuuluu sisältöihin.

Arviointi

Arviointi on 0-K5. Opiskelija on opintojaksosta yhden arvosanan, joka sisältää sekä kirjallisen että suullisen yleiseurooppalaisen kielitaitotason A2-B1 riippuen opiskelijan oppimisen etenemisestä.

Arvioinnin perustana on tunneilla aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 % kontaktitunneista, jotka ovatAdobe Connectin kautta), tehtävät ja tentti. A2- B1-tason kieli vaatii opiskelijalta sitoutumista ja aktiivisuutta tunneilla sekä tuntien ulkopuolella itsenäisesti.

 Palaa In English