SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP17-18/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoVR702LL1 Omahoidon sähköiset palvelut, 5.00 op, 133 h
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2017-2018, Syksy2/2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajatErola Heikki
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm16.10.2017 - 31.12.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 10 
Ilmoittautumisaika28.08.2017 - 30.09.2017
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoitteet

 • opiskelija osaa kuvata sähköisten omahoitopalvelujen rakenteet ja tunnistaa asiakkaan ja ammattilaisen roolit omahoitopalvelujen tuottamisessa
 • opiskelija osaa tukea asiakkaan omahoitoa ja osaa hyödyntää siinä sujuvasti olemassa olevia sähköisiä palveluja
 • opiskelija osaa arvioida sähköisen asioinnin vaikutuksia asiakaskokemukseen

Sisältö

Sähköisten omahoitopalvelujen infrastruktuuri

 • omahoidon asiakkuus
 • omahoitoa tukevat sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmäratkaisut
 • KanTa, KanSa ja eOmahoitopalvelut

Sähköiset omahoidon palvelut

 • asiakkaan oma terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy: riskitestit, tiedonhaku verkkoportaaleista,
 • asiakkaan omahoito ja hoidon seuranta: eOmahoito, terveystili, omien mittaustulosten tallennus ja tarkastelu, hyvinvointitarkastus, oirearviointi
 • asiakkaan ja ammattilaisen yhteistyö hoidon toteutuksessa ja seurannassa: oirearviointi, hoidontarpeen arviointi, hoito-ohjeiden antaminen, ohjaus, reseptit, laboratoriotulokset, hyvinvointisuunnitelma, hyvinvointivalmennus

Sähköisen asioinnin vaikutusten arviointi asiakaskokemukseen

 • vuorovaikutus asiakkaan ja ammattilaisen välillä
 • nettietiketti
 • sähköisen asiakkuuden onnistumisen arviointi

Opetusmenetelmät: verkko-opetus, kirjallisuuteen, hankeraportteihin ym. tutustuminen, harjoitukset (asiakkaiden eOmahoitocaset)

Suoritustapa: osallistuminen opetukseen, tehtävien ja harjoitusten tekeminen, kirjallinen tutkielmaessee

 
Arviointikriteerit

Arviointi: hyv/hyl

 
Pedagogiset järjestelyt

- Korkeakoulujen yhteistyösopimuksella toteutettava opintojakso, ilmoittautuessaan opiskelija antaa luvan henkilötietojensa siirtämiseen vastuukorkeakoululle

Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English