SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK71S18S/Sosiaalialan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK701SL19 Sosiaalityö ja sosiaalipedagogiikka ammatillisina orientaatioina, 10.00 op, 267 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatMuranen Päivi, Seppälä Leena
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • osaa kuvata sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan teoreettista perustaa ja tunnistaa niiden tavoitteet ja tehtävät (EH)
  • jäsentää sosiaalityön ja sosiaalipedagogisen työn prosessina ja tuntee keskeiset menetelmät
  • ymmärtää sosiaalityön ja sosiaalipedagogisen ajattelu- ja toimintatavan osana sosionomin ammatillista osaamista (TO)
  • soveltaa sosiaalityön ja sosiaalipedagogista työotetta (LO)

Sisältö:

  • sosiaalityön kehitys, keskeiset teoriat ja käytännöt
  • sosiaalipedagogiikan arvo- ja teoriatausta, käytännöt ja menetelmät
 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5):

Opiskelija ymmärtää sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan teoreettisen perustan erinomaisesti ja osaa keskeiset työmenetelmät sekä soveltaa niitä asiakastyössä hyvin.

Hyvä (3-4):

Opiskelija ymmärtää sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan teoreettisen perustan hyvin ja tuntee keskeiset työmenetelmät sekä osaa soveltaa niitä asiakastyössä.

Tyydyttävä (1-2):

Opiskelija tunnistaa jossain määrin sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan teoreettisen perustan ja keskeiset työmenetelmät sekä osaa soveltaa niitä asiakastyössä ohjatusti.

Hylätty (0):

Opiskelija tunnistaa heikosti sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan teoreettista perustaa ja keskeisiä työmenetelmiä eikä osaa soveltaa niitä asiakastyössä.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English