SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKA71S18K/Sosiaalialan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK701SL18 Asiakastyöosaaminen, 15.00 op, 400 h
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
ToteutusPerustoteutus/18002
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy2/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatArola Heli, Halttunen Sari, Hjulberg Merja, Jussila Tarja, Järvi Seija, Seppälä Leena, Vinkki Kaisu, Vähänikkilä Raimo
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm23.10.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 15.05.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • osaa kuvata alan ammatillista toimintaympäristöä
  • osaa määritellä ammatillisen toiminnan perusteet
  • osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutussuhteessa
  • tunnistaa ja arvioida omia ammatillisia valmiuksiaan asiakastyössä
  • osaa toimia sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti

Edeltävät opinnot:

Ensimmäisen lukukauden opinnot tulee olla suoritettuna ennen harjoittelua.

 
Arviointikriteerit

Hyväksytty:

Opiskelija on osallistunut harjoittelussaan aktiivisesti asiakastyöhön ja tutustunut toimintakäytäntöihin. Opiskelija osaa kuvata sen hetkisiä ammatillisia valmiuksiaan asiakastyössä. Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaista ja opiskelija on toiminut työelämän sääntöjen mukaisesti. Opiskelija on kirjoittanut annetun ohjeen mukaisesti ammattianalyysin harjoittelustaan.

Hylätty:

Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut passiivista ja/tai epäasiallista. Opiskelija ei ole tehnyt ammattianalyysiä tai se ei ole ohjeiden mukainen.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 In English