SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

RyhmäR81M17S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR801MOVH Omien voimavarojen hallinta, 5.00 op, 133 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/17002
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaMaaninka Tanja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 50 
Ilmoittautumisaika01.02.2018 - 15.06.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija selvittää omia valmiuksia ja kehittämistarpeita sekä -keinoja työhyvinvointiinsa yhä monimuotoistuvassa työelämässä. Hän tiedostaa ennakoivan suunnittelun ja toiminnan merkityksen oman työn kehittämisessä ja työkyvyn kokonaisvaltaisessa ylläpidossa.Samalla opiskelija hahmottaa priorisoinnin ja suunnittelun merkityksen ajanhallinnalle muutoksia tapahtuvissa toimintaympäristössä, arjen työprosesseissa.

Sisältöteemoja:

  • muutosten hallinta

  • työn hallittavuus

  • työhyvinvoinnin vahvuudet ja uhat

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso toteutetaan AC-yhteydellä.

Tehdään ryhmässä suunnitelma päiväkirjasta, joka toteutetaan ja analysoidaan.

Aikataulu:  

ke 23.5.2018 klo 14.30-18.00

ke 30.5.2018 klo 14.30-16.00

ke 13.6.2018 klo 14.30-18.00

ke 29.8.2018 klo 14.30-18.00

lisäksi ryhmäkohtaiset ohjaustunnit

Materiaali

Ilm. opintojakson kuluessa, eri lähteitä oppimistavoitteen mukaan.

Sisältö

Tarkastellaan menetelmiä ja käytänteitä oman jaksamisen ja voimavarojen ylläpitoon sekä kehittämistarpeita ja -keinoja työhyvinvointiin. Haetaan ymmärrystä itsensä johtamisen merkitykseen oman työn kehittämissä ja työkyvyn kokonaisvaltaissa ylläpidossa.

Arviointi

- päiväkirjan suunnittelu ja vertaisarviointi (arviointi hylätty - hyväksytty)

- raportti (arviointihylätty-K5), arviointimatriisi Moodlessa