SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M17S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML34 Kannattavuuden hallinta ja johtaminen, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019
VastuuopettajaPälli Petri
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2019 - 18.03.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 13.01.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 1 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tuntee laskentatoimen johtamisen välineenä sekä kannattavuuden hallinnan osatekijät. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä laskentatoimen työkaluja, raportteja ja laskelmia matkailuliiketoiminnan ohjaamisessa.

Lukukausiteema: Operatiivinen matkailuliiketoiminta

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Osaa kuvata, soveltaa ja arvioida monipuolisesti kannattavuuden hallinnan osatekijöitä ja osaa käyttää tarvittavia laskentatoimen työkaluja ja niiden tuottamaa informaatiota monipuolisesti. Osaa käyttää ja soveltaa keskeisiä taloushallinnan seurantaraportteja ja tunnuslukuja monipuolisesti ja perustellusti matkailuliiketoiminnan ohjaamisessa.

Hyvä (4)

Osaa kuvata ja soveltaa kannattavuuden hallinnan osatekijöitä ja osaa käyttää tarvittavia laskentatoimen työkaluja ja niiden tuottamaa informaatiota monipuolisesti. Osaa käyttää ja soveltaa keskeisiä taloushallinnan seurantaraportteja ja tunnuslukuja monipuolisesti matkailuliiketoiminnan ohjaamisessa.

Hyvä (3)

Osaa kuvata kannattavuuden hallinnan osatekijöitä ja osaa käyttää tarvittavia laskentatoimen työkaluja ja niiden tuottamaa informaatiota. Osaa käyttää ja soveltaa keskeisiä taloushallinnan seurantaraportteja ja tunnuslukuja matkailuliiketoiminnan ohjaamisessa.

Tyydyttävä (2)

Osaa kuvata kannattavuuden hallinnan osatekijöitä ja osaa käyttää laskentatoimen työkaluja ja niiden tuottamaa informaatiota pääpiirteissään. Osaa käyttää keskeisiä taloushallinnan seurantaraportteja ja tunnuslukuja matkailuliiketoiminnan ohjaamisessa.

Tyydyttävä (1)

Tunnistaa kannattavuuden hallinnan osatekijöitä, laskentatoimen työkaluja ja niiden tuottamaa informaatiota. Tunnistaa keskeisiä taloushallinnan seurantaraportteja ja tunnuslukuja.

Hylätty (0)

Ei tunnista kannattavuuden hallinnan osatekijöitä eikä osaa käyttää tarvittavia laskentatoimen työkaluja ja niiden tuottamaa informaatiota. Ei osaa käyttää ja soveltaa keskeisiä taloushallinnan seurantaraportteja ja tunnuslukuja matkailuliiketoiminnanohjaamisessa.

 
Pedagogiset järjestelyt

Luennot, yksilötehtävät, tentti, ryhmäharjoitustehtävät.

Materiaali

Petri Pälli: luentomateriaali

Kurssialueella jaettava muu aineisto.

Kirjallisuus ehdotuksia:

Jormakka Raija, Koivusalo Kaija, Lappalainen Jaana ja Niskanen Mervi. 2015. Laskentatoimi 4. uudistettu painos tai myös muu painos käy. Helsinki Edita.

Järvenpää Marko, Länsiluoto Aapo, Partanen Vesa ja Pellinen Jukka. 2017. Talousohjaus ja kustannuslaskenta. 2. - 4. painos tai myös muu painos käy. Helsinki Sanoma Pro.

Selander Kai & Valli Vuokko 2007.Hinnoittelu ja kannattavuus matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla.Sanoma Pro. (myös digikrjana)

Sisältö

1)Sisäinen laskenta

 • Marata yrityksen tuloksen rakenne,
 • tunnusluvut,
 • kannattavuuden suunnittelu,
 • tuoteryhmälaskenta,
 • hinnoittelu,
 • työvoimakulut,
 • budjetti ja
 • investoinnit

2) Ulkoinen laskenta

 • Laskentatoimen merkitys liiketoiminnassa
 • Laskentatoimen perusperiaatteet
 • Tilinpäätöksen rakenne
 • Tilinpäätösanalyysi.
Arviointi

Hyväksytty (K5) - Hylätty (0)

 Palaa