SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M17S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML37 Matkailuliiketoiminnan johtaminen ja ennakoiva kehittäminen, 15.00 op, 400 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaVähäkuopus Mari
Muut opettajatKaihua Heidi, Laitinen-Tolonen Aulikki
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 10 op
T&k-integraatio 8 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa hallita ja kehittää matkailuliiketoimintaa kokonaisuutena. Hän osaa hankkia ja arvioida yrityksen omaan toimintaan ja toimintaympäristöön liittyvää olennaista tietoa liiketoiminnan kehittämisessä.

Lukukausiteema: Matkailuliiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata, kehittää ja arvioida menestyksellistä matkailuliiketoimintaa kokonaisuutena. Hän osaa hyödyntää ja arvioida monipuolisesti ja ennakoivasti yrityksestä ja toimintaympäristöstä saatavaa tietoa liiketoiminnan kehittämisessä.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa kuvata ja kehittää menestyksellistä matkailuliiketoimintaa kokonaisuutena. Hän osaa hyödyntää ja arvioida ennakoivasti yrityksestä ja toimintaympäristöstä saatavaa tietoa liiketoiminnan kehittämisessä.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ja kehittää matkailuliiketoimintaa kokonaisuutena. Hän osaa hyödyntää yrityksestä ja toimintaympäristöstä saatavaa tietoa liiketoiminnan kehittämisessä.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa kuvata matkailuliiketoimintaa kokonaisuutena, mutta kehittäminen on pinnallista. Hän osaa kuvata yrityksestä ja toimintaympäristöstä saatavaa tietoa liiketoiminnan kehittämisessä.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata matkailuliiketoiminnan kokonaisuutta. Hän tunnistaa yrityksestä ja toimintaympäristöstä saatavaa tietoa liiketoiminnan kehittämisessä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa kuvata matkailuliiketoiminnan kokonaisuutta. Hän ei tunnista yrityksestä ja toimintaympäristöstä saatavaa tietoa liiketoiminnan kehittämisessä.

 
Pedagogiset järjestelyt
Opintojakso toteutetaan sykleittäin etenevänä oppimisprojektina ja -prosessina, josa jokainen sykli tuo tarkasteluun uusia aiheita ja näkökulmia. Opintojakso on lukukauden ensimmäinen sykli ja se muodostaa tietoperustan koko lukukauden sisällöille liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen sisällöissä. Opinnon teemoja ovat strateginen johtaminen, ennakoiva kehittäminen, toiminnanohjaus, talouden ohjaaminen, liiketoimintakonseptien mallinnus.

Oppimisen ohjaus:
Työpajat: lukupiiritehtävät ja niiden purku yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmin
Itsenäinen oppiminen: tiedonhaku ja ryhmätyöt
Ohjauskeskustelut

Toteutusaikataulu (vkot 32-41)

  • Vkot 34-35: Ennakkotehtävä
  • Vko 36: Ennakoiva kehittäminen ja strateginen johtaminen
  • Vko 37: Toiminnanohjaus
  • Vkot 38-39: Talouden ohjaaminen
  • Vko 40: Osaamisen johtaminen
  • Vko 41: Liiketoimintakonseptien mallinnus

Materiaali
Sisältö
  • Strateginen johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen
  • Toiminnanohjaus liiketoiminnan johtamisessa
  • Toiminnan ohjauksessa tarvittava tieto ja käytetyt menetelmät
  • Johdon laskentatoimen informaation hyödyntäminen johtamisessa

Arviointi
 Palaa