SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M17S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML38 Konseptoidut liiketoimintamallit, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy2/2019-2020
VastuuopettajaKaihua Heidi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm20.10.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa tarkastella matkailuliiketoimintaa konseptoituna kokonaisuutena. Opiskelija tuntee konseptoidun matkailuliiketoiminnan ajattelu- ja toimintamallina sekä konseptin rakentamisen osatekijöitä.

Lukukausiteema: Matkailuliiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata ja arvioida konseptointia ajattelu- ja toimintamallina monipuolisesti. Hän osaa kuvata ja arvioida konseptin merkitystä matkailuliiketoiminnan menestystekijänä monipuolisesti.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa kuvata ja arvioida konseptointia ajattelu- ja toimintamallina. Hän osaa kuvata ja arvioida konseptin merkitystä matkailuliiketoiminnan menestystekijänä.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata konseptointia ajattelu- ja toimintamallina. Hän osaa kuvata konseptin merkitystä matkailuliiketoiminnan menestystekijänä.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa kuvata konseptointia ajattelu- ja toimintamallina pääpiirteissään. Hän osaa kuvata konseptin merkitystä matkailuliiketoiminnassa.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa konseptoinnin ajattelu- ja toimintamallina. Hän tunnistaa konseptin merkityksen matkailuliiketoiminnassa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa kuvata konseptointia ajattelu- ja toimintamallina. Hän ei osaa kuvata konseptin merkitystä matkailuliiketoiminnan menestystekijänä.

 
Pedagogiset järjestelyt

Lukukausi toteutetaan sykleittäin etenevänä oppimisprojektina ja -prosessina, jossa jokainen sykli tuo tarkasteluun uusia aiheita ja näkökulmia. Opintojakso on lukukauden toinen sykli ja se muodostaa tietoperustan liiketoiminnan konseptointiin.

Opintojakso sisältää luentoja, työpajajoja, itsenäistä sekä ryhmätyöskentelyä. Opintojaksolla tulee olemaan vierailijoita matkailuelinkeinosta.

Toteutusaikataulu (vkot 42-41)

 • vk 43 Matkailuliiketoiminta konseptoituna kokonaisuutena
 • vk 44 konseptoinnin hyödytja mahdollisuudet
 • vkot 45-46 Liiketoimminan konseptointi
Materiaali

Sammallahti, T. 2009. Konseptisuunnittelun supersankari. Books on Demand GmbH. Helsinki.
Opintojaksolla jaettava materiaali.
Itsenäinen tiedonhaku.

Sisältö
 • Matkailuliiketoiminta konseptoituna kokonaisuutena
 • Konseptoinnin hyödyt ja mahdollisuudet
 • Matkailuliiketoiminnan kehittäminen konseptoinnin avulla
Arviointi

Arvioinnin perustana ovat lukukauden kompetenssit. Osaamista(tuotos) ja oppimista (prosessi) arvioidaan erikseen.
Osaamisen näytöt ja tuotokset ovat:

 • Reaktiopaperi. Itsenäisesti tai parin kanssa tehtävä (kiitettävä-hylätty) / 30%
 • Tentti(kiitettävä-hylätty) / 70%

Oppimista arvioidaan koko lukukauden ajan ohjauksen ja palautteen avulla. Oppimisen arviointikohteet ovat:

 • Sosiaalinen osaaminen (osallistuminen ja sitoutuminen ryhmän työhön, yhteistyökyky ja muiden huomioon ottaminen, suullinen ja kirjallinen viestintä)
 • Reflektiivinen osaaminen (ongelmanratkaisutaidot, oman ja muiden toiminnan arviointi ja palautteen antaminen)
 • Kognitiivinen osaaminen (tiedon hallinta ja hyödyntäminen)
 • Operationaalinen osaaminen (käytännön työ ja toiminta, vastuullisuus ja ajankäytön hallinta)
 Palaa