SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M17S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML39 Konseptin kehittäminen ja johtaminen, 10.00 op, 267 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaKaihua Heidi
Muut opettajatPyhäjärvi Jenni
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm14.10.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 10 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa suunnitella ja kehittää tuloksellisia liiketoimintamalleja.Opiskelija osaa arvioida konseptin rakentumista ja soveltaa alan olemassa olevaa tietoa ja erilaisia menetelmiä.

Lukukausiteema: Matkailuliiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kehittää ja arvioida menestyksellistä matkailuliiketoimintaa konseptointi-ajatteluun perustuen. Hän osaa hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä liiketoimintakonseptin kehittämisessä monipuolisesti perustellen.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa kehittää ja arvioida matkailuliiketoimintaa konseptointi-ajatteluun perustuen. Hän osaa hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä liiketoimintakonseptin kehittämisessä monipuolisesti.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata matkailuliiketoimintaa konseptointi-ajatteluun perustuen. Hän osaa hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä liiketoimintakonseptin kehittämisessä.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa kuvata matkailuliiketoimintaa konseptointi-ajatteluun perustuen. Hän osaa hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä liiketoimintakonseptin kehittämisessä pinnallisesti.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa konseptoinnin merkityksen matkailuliiketoiminnan kehittämisessä. Hän osaa kuvata olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä liiketoimintakonseptin kehittämisessä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa kehittää matkailuliiketoimintaa konseptointi-ajatteluun perustuen. Hän ei osaa kuvata eikä hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä liiketoimintakonseptin kehittämisessä.

 
Pedagogiset järjestelyt

Lukukausi toteutetaan sykleittäin etenevänä oppimisprojektina ja -prosessina, jossa jokainen sykli tuo tarkasteluun uusia aiheita ja näkökulmia. Opintojakso on lukukauden kolmas sykli ja siinä sovelletaan aiemmissa sykleissä hankittua tietoa ja osaamista käytännön projektissa.

Opintojakso sisältää luentoja, työpajajoja, itsenäistä sekä ryhmätyöskentelyä. Opintojaksolla tulee olemaan vierailu ja vierailijoita matkailuelinkeinosta.

Toteutusaikataulu (vkot 42-49)

 • vkot43-44 Projekteissa toimiminen ja verkostot
 • vk   45 - 46 Kestävien ja kannattavien konseptien kehittäminen
 • vkot 47 - 48Palvelu- ja vieraanvaraisuus osaamisesta kilpailuetua
 • vk   49 Esitykset
Materiaali
Sisältö
 • Projekteissa toimiminen ja verkostot
 • Kestävien ja kannattavien konseptien kehittäminen
 • Palvelu- ja vieraanvaraisuus osaamisesta kilpailuetua
 • Osaamisen soveltaminen käytäntöön
Arviointi

Arvioinnin perustana ovat lukukauden kompetenssit. Osaamista(tuotos) ja oppimista(prosessi) arvioidaan erikseen.
Osaamisen näytöt ja tuotokset ovat:

 • Projektitehtävä. Suoritetaan projektiryhmissä. 100%

Oppimista arvioidaan koko lukukauden ajan ohjauksen ja palautteen avulla. Oppimisen arviointikohteet ovat:

 • Sosiaalinen osaaminen (osallistuminen ja sitoutuminen ryhmän työhön, yhteistyökyky ja muiden huomioon ottaminen, suullinen ja kirjallinen viestintä)
 • Reflektiivinen osaaminen (ongelmanratkaisutaidot, oman ja muiden toiminnan arviointi ja palautteen antaminen)
 • Kognitiivinen osaaminen (tiedon hallinta ja hyödyntäminen)
 • Operationaalinen osaaminen (käytännön työ ja toiminta, vastuullisuus ja ajankäytön hallinta)
 Palaa