SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäRA81M18K/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML46 Matkailuliiketoimintakonseptien johtaminen, 15.00 op, 400 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaHanni-Vaara Päivi
Muut opettajatLaitinen-Tolonen Aulikki
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm16.08.2019 - 17.11.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 12.08.2019
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 15 op
T&k-integraatio 10 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa tarkastella matkailuliiketoimintaa konseptoituna kokonaisuutena. Opiskelija tuntee konseptoidun matkailuliiketoiminnan tunnusmerkit, mallit ja hyödyt ja osaa soveltaa ja analysoida niitä matkailun eri toimintaympäristöihin. Opiskelija osaa suunnitella ja kehittää tuloksellisia liiketoimintamalleja.Hän osaa kuvata ja analysoida konseptin rakentumista ja soveltaa alan olemassa olevaa tietoa ja erilaisia menetelmiä.

Lukukausiteema: Matkailuliiketoimintaa kehittävät näkökulmat

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata ja arvioida konseptointia ajattelu- ja toimintamallina monipuolisesti. Hän osaa kuvata ja arvioida konseptin merkitystä matkailuliiketoiminnan menestystekijänä monipuolisesti. Opiskelija osaa kehittää ja arvioida menestyksellistä matkailuliiketoimintaa konseptointi-ajatteluun perustuen. Hän osaa hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä liiketoimintakonseptin kehittämisessä monipuolisesti perustellen.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa kuvata ja arvioida konseptointia ajattelu- ja toimintamallina. Hän osaa kuvata ja arvioida konseptin merkitystä matkailuliiketoiminnan menestystekijänä. Opiskelija osaa kehittää ja arvioida matkailuliiketoimintaa konseptointi-ajatteluun perustuen. Hän osaa hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä liiketoimintakonseptin kehittämisessä monipuolisesti.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata konseptointia ajattelu- ja toimintamallina. Hän osaa kuvata konseptin merkitystä matkailuliiketoiminnan menestystekijänä. Opiskelija osaa kuvata matkailuliiketoimintaa konseptointi-ajatteluun perustuen. Hän osaa hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä liiketoimintakonseptin kehittämisessä.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa kuvata konseptointia ajattelu- ja toimintamallina pääpiirteissään. Hän osaa kuvata konseptin merkitystä matkailuliiketoiminnassa. Opiskelija osaa kuvata matkailuliiketoimintaa konseptointi-ajatteluun perustuen. Hän osaa hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä liiketoimintakonseptin kehittämisessä pinnallisesti.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa konseptoinnin ajattelu- ja toimintamallina. Hän tunnistaa konseptin merkityksen matkailuliiketoiminnassa. Opiskelija tunnistaa konseptoinnin merkityksen matkailuliiketoiminnan kehittämisessä. Hän osaa kuvata olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä liiketoimintakonseptin kehittämisessä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa kuvata konseptointia ajattelu- ja toimintamallina. Hän ei osaa kuvata konseptin merkitystä matkailuliiketoiminnan menestystekijänä. Opiskelija ei osaa kehittää matkailuliiketoimintaa konseptointi-ajatteluun perustuen. Hän ei osaa kuvata eikä hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä liiketoimintakonseptin kehittämisessä.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso toteutetaan monimuotototeutuksena Adobe Connectissa ja Moodlessa sekä muissa oppimista tukevissa digitaalisissa työskentelytiloissa. Opiskelu toteutetaan aikataulultaan perinteistä toteutusmallia vapaampana painottuen vahvasti opiskelijan oman työskentelyn johtamiseen ja reflektointiin sekä opiskelijan oman ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan perustuvana toteutuksena. Opetus ja ohjaus toteutetaan keskiviikko-päivisin ja torstai-iltaisin.

Opintojaksoon sisältyy kokonaisvaltaisen matkailuliiketoiminnan oppimisprojekti, open book Moodle-tentti sekä erilaisia oppimista tukevia harjoituksia ja oppimistehtäviä. Opetus sisältää introluentoja, keskustelua, ohjausta, työpajoja, itsenäistä tiedonhakua sekä verkkotentin. Opintojakso integroidaan kulttuurimatkailusisältöiseen toimeksiantoon sekä sillä on selkeä yhteys lukukauden ruotsin kielen opinnon kanssa.

Toteutussuunnitelma:

Vko 33: Ennakkoaineisto, ennakkotehtävä, vertaisarviointi. Sisältö 4. lukukauden kokonaisvaltainen orientaatiopaketti.

Vko 33-35: Itsenäinen opiskelu.

Vko 36: Kick off: Matkailuliiketoimintakonseptin johtamisen perusteet ja keskeiset käsitteet; operatiiviset verkostot, operatiivinen talousjohtaminen, operatiivinen toiminanohjaus sekä konseptin kokonaisvaltainen kehittäminen sekä johtaminen.

Vko 37: Ohjaus: Operatiivinen toiminnanohjaus sekä talousjohtaminen.

Vko 38: Ohjaus: Operatiivinen talousjohtaminen (mahdollinen vierailija).

Vko 39: Digitalisuus "The fourth industrial revolution that drives service transformation" (palveluiden muotoilu digitaalisessa toimintaympäristössä).Ekosysteemi ja liiketoimintamallit.

Vko 40: Lähipäivät Rovaniemellä ke-to 2.-3.10.2019. Aikataulu: ke 2.10. klo 12-18, to 3.10 klo 9-15. Oppimisprojektin esittely, opintovierailu, työpaja, ohjaus. Erittäin vahva suositus opiskelijan osallistumiselle.

Vko 41: Ohjaus: Talousjohtaminen/Ekosysteemi sekä toiminnanohjaus ja verkostot.

Vko 42: Open book Moodle-tentti (HUOM! Viikolla 41 on ruotsin kielen tentti).

Vko 43: Työpaja: Matkailun ilmiöt konseptin johtamisessa, case: Megatrendit.

Vko 44: Ohjaus: Oppimisprojekti.

Vko 45: Ohjaus: Oppimisprojekti.

Vko 46: Oppimisprojektin tuotosesitykset. Itse- ja vertaisarviointi.

Vko 50: Arviointi valmistuu.

Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa