SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäRA81M18K/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML46 Matkailuliiketoimintakonseptien johtaminen, 15.00 op, 400 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaHanni-Vaara Päivi
Muut opettajatLaitinen-Tolonen Aulikki
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm03.09.2019 - 17.11.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 12.08.2019
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 15 op
T&k-integraatio 10 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa tarkastella matkailuliiketoimintaa konseptoituna kokonaisuutena. Opiskelija tuntee konseptoidun matkailuliiketoiminnan tunnusmerkit, mallit ja hyödyt ja osaa soveltaa ja analysoida niitä matkailun eri toimintaympäristöihin. Opiskelija osaa suunnitella ja kehittää tuloksellisia liiketoimintamalleja.Hän osaa kuvata ja analysoida konseptin rakentumista ja soveltaa alan olemassa olevaa tietoa ja erilaisia menetelmiä.

Lukukausiteema: Matkailuliiketoimintaa kehittävät näkökulmat

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata ja arvioida konseptointia ajattelu- ja toimintamallina monipuolisesti. Hän osaa kuvata ja arvioida konseptin merkitystä matkailuliiketoiminnan menestystekijänä monipuolisesti. Opiskelija osaa kehittää ja arvioida menestyksellistä matkailuliiketoimintaa konseptointi-ajatteluun perustuen. Hän osaa hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä liiketoimintakonseptin kehittämisessä monipuolisesti perustellen.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa kuvata ja arvioida konseptointia ajattelu- ja toimintamallina. Hän osaa kuvata ja arvioida konseptin merkitystä matkailuliiketoiminnan menestystekijänä. Opiskelija osaa kehittää ja arvioida matkailuliiketoimintaa konseptointi-ajatteluun perustuen. Hän osaa hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä liiketoimintakonseptin kehittämisessä monipuolisesti.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata konseptointia ajattelu- ja toimintamallina. Hän osaa kuvata konseptin merkitystä matkailuliiketoiminnan menestystekijänä. Opiskelija osaa kuvata matkailuliiketoimintaa konseptointi-ajatteluun perustuen. Hän osaa hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä liiketoimintakonseptin kehittämisessä.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa kuvata konseptointia ajattelu- ja toimintamallina pääpiirteissään. Hän osaa kuvata konseptin merkitystä matkailuliiketoiminnassa. Opiskelija osaa kuvata matkailuliiketoimintaa konseptointi-ajatteluun perustuen. Hän osaa hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä liiketoimintakonseptin kehittämisessä pinnallisesti.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa konseptoinnin ajattelu- ja toimintamallina. Hän tunnistaa konseptin merkityksen matkailuliiketoiminnassa. Opiskelija tunnistaa konseptoinnin merkityksen matkailuliiketoiminnan kehittämisessä. Hän osaa kuvata olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä liiketoimintakonseptin kehittämisessä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa kuvata konseptointia ajattelu- ja toimintamallina. Hän ei osaa kuvata konseptin merkitystä matkailuliiketoiminnan menestystekijänä. Opiskelija ei osaa kehittää matkailuliiketoimintaa konseptointi-ajatteluun perustuen. Hän ei osaa kuvata eikä hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä liiketoimintakonseptin kehittämisessä.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso toteutetaan monimuotototeutuksena Adobe Connectissa ja Moodlessa sekä muissa oppimista tukevissa digitaalisissa työskentelytiloissa. Opiskelu toteutetaan aikataulultaan perinteistä toteutusmallia vapaampana painottuen vahvasti opiskelijan oman työskentelyn johtamiseen ja reflektointiin sekä opiskelijan oman ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan perustuvana toteutuksena. Opetus ja ohjaus toteutetaan keskiviikko-päivisin ja torstai-iltaisin.

Opintojaksoon sisältyy kokonaisvaltaisen matkailuliiketoiminnan oppimisprojekti sekä erilaisia oppimista tukevia harjoituksia ja oppimistehtäviä. Opetus sisältää introluentoja, keskustelua, ohjausta, työpajoja, itsenäistä tiedonhakua ja opiskelua sekä verkkotentin. Opintojakso integroidaan matkailusisältöiseen toimeksiantoon sekä sillä on selkeä yhteys lukukauden ruotsin kielen opinnon kanssa. Viimeistelty toteutussuunnitelma vahvistuu toukokuun 2019 aikana.

Toteutussuunnitelma(alustava):

Vko 33: Ennakkoaineisto, ennakkotehtävä, vertaisarviointi. Sisältö 4. lukukauden kokonaisuus, läpileikkaus.

Vko 36: Kick off, Matkailuliiketoimintakonseptin johtamisen perusteet ja keskeiset käsitteet; operatiiviset verkostot, liiketoiminnan ydin- ja tukiprosessit sekä konseptin kokonaisvaltainen kehittäminen.

Vko 37: Matkailuliiketoimintakonsepti ja matkailun ekosysteemi.

Vko 38: Toiminnanohjaus ja toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) matkailuliiketoimintakonseptin verkostoissa.

Vko 39: Digitalisuus & "The fourth industrial revolution that drives service transformation" eli palveluiden muotoilu digitaalisessa toimintaympäristössä. Digitaalisuuden idea-aihio konseptin johtamisen osana.

Vko 40: Lähipäivät Rovaniemellä ke-to 2.-3.10.2019. Lähipäivien aikataulu: ke 2.10. klo 12-18, ke 3.10 klo 9-15. Lähipäivien teema:Oppimisprojektin esittely (identiteettiprisma), vierailu, ohjaus. Erittäin vahva suositus osallistumiselle.

Vko 42: Verkkotentti (HUOM! Viikolla 41 on ruotsin kielen tentti).

Vko 43: Matkailun ilmiöt konseptin johtamisessa (mm. megatrendit).

Vko 45: Oppimisprojektin täsmentäminen; ohjaus.

Vko 46: Oppimisprojektin esitykset.

Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa