SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK53S16S/Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (Kemi)
Opintojakso3S1560 Kenttäinstrumentointi/Field Devices of Automation Installation, 3.00 op, 80 h
AUTOMAATIOTEKNIIKAN AMMATILLISET OPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2017-2018, Kevät2/2017-2018
VastuuopettajaIsometsä Heikki
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2018 - 29.05.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2017 - 28.05.2018
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 1 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

The course provides students profound knowledge of the typical field devices used in the process industry. Moreover, the student is capable to choose the suitable type of device in the given position based on manuals, user instructions, standards etc. The course also covers maintenance, preventing maintenance as well as the ability to calibrate the device

 
Arviointikriteerit

Assessment 0...5. Assessment base on written report, exercises and general participation(e.g. laboratory work). Satisfactory skills/knowledge and participation = 1 ; Good skills/knowledge and active participation = 3 ; Excellent skills/knowledge and active participation = 5.

 
Pedagogiset järjestelyt

Luennot, harjoitukset ja demonstraatiot.

Lectures, exercises and demonstrations.

Materiaali

Kenttäinstrumentoinnin valinta, sijoitus ja asennus prosessiin, Markku Sivonen AEL. PSK- ja SFS-EN-standardit. Laitevalmistajien esitteitä. Endress & Hauser, Fisher, Rosemount, jne.

Selection, positioning and installation of field instrumentation, Markku Sivonen AEL (in finnish). PSK- and SFS-EN standards. Manufacturers brochyres. Endress & Hauser, Fisher, Rosemount, etc.

Sisältö

Tavanomaisten prosessisuureiden mittaus-, ohjaus- ja säätölaitteiden valinta, asennus ja käyttöönotto. Lämpötilan mittaukset, paineen, virtauksen ja pinnankorkeuden mittaukset, aseman ja asentokulman mittaukset, vääntömomentin mittaukset. Säätöventtiilin valinta ja asennus. Magneettiventtiilien valinta ja asennus. Moottoriventtiilien sähköistys ja automaaatio.

Selection, installation and commisioning of usualinstruments for measurement and control of process variables. Measurement of temperature, pressure, flow,level, position and angular position and torque. Selection of control valves and actuators. Electricity and automation of motor operated control valves.

Arviointi

Arviointi asteikolla 0-5 tentin (Moodle tai luokka) ja harjoitusten perusteella.

Assesment on scale 0 - 5 based on written examination (Moodle or classroom) and exercises.

 In English