SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK53S16S/Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (Kemi)
Opintojakso3S1563 Automaation ja säätötekniikan laboraatiot/Laboratory Course in Automation Control Engineering, 3.00 op, 80 h
AUTOMAATIOTEKNIIKAN AMMATILLISET OPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2017-2018, Kevät2/2017-2018
VastuuopettajaPaaso Matti
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2018 - 29.05.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2017 - 28.05.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

The course aims to provide information how to implement an easy process control system based on PLC. Furthermore, students learn to make the needed interlocking, describe the action of the program, tune up the control loops which are needed and test the program.

 

 
Arviointikriteerit

Assessment 0...5. Assessment base on programming exercises, reporting and general participation (e.g. laboratory work). Satisfactory skills/knowledge and participation = 1 ; Good skills/knowledge and active participation = 3 ; Excellent skills/knowledge and active participation = 5.

 

 
Pedagogiset järjestelyt

Laboraatiot ja demonstraatiot sekä niitä tukevat luennot automaatiotekniikan laboratoriossa.

Laboratory works and supporting lectures in laboratory classroom.

Basic laboratory works of automation and measurement.

Materiaali

Piirikaaviot,laitevalmistajien ohjeita, vesiprosessin dokumentaatio..

Circuit diagrams, user manuals and other documentsof water process..

Sisältö

Mittauslaitteiden ja mittaamisen perusteita. Mittaus-, ohjaus- ja säätöpiirin rakenne. Tutustuminen automaatiotekniikan laboratorion prosessiin ja dokumentaatioon. Automaation peruskytkennät ja perustoiminnot, mittaus ohjaus ja säätö. Prosessin mittaus ja ohjaus käsiajolla ja automaatilla.

Basics of measurement and measurement devices. Construcion of measurement and control circuit. Getting acquainted on process automation laboratory.Studying and measurement of basic measurement and control circuits using circuit diagrams. Basic connections and functions of automation, measurement, open loop control and closed loop control. Process control in open and closed loop.

Connection and behaviour of basic mA-circuit. Use of voltage and current sources. Basic use of process calibrators.

Measurement and modelling of open loop behaviour of process. Simulation of process in open and closed loop.

Configuration and calibration of measurement transducers and actuators.

Construction, set up and testing of temperature measurement circuit with Pt-100 and thermocouples.

Construction, set up and calibration of level measurement and pressure measurement.

Construction, set up and calibration of flow measurement using orifice pklate and pressure difference transmitter.

Arviointi

Arviointi asteikolla 0-5 läsnäolon, etenemisen ja selostusten perusteella.

Grading on scale 0...5 based on written examen, personal exercises and working.

 In English