SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L17S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoLATK1 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät, 5.00 op, 133 h
OPINNÄYTETYÖ
ToteutusPerustoteutus/20001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2020-2021
Vastuuopettaja
Muut opettajatX Liiketalous
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 22.10.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika - 
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Hallitset tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet sekä menettelytavat. Osaat tunnistaa, määritellä ja rajata tutkimus- tai kehittämistehtävän. Osaat hankkia ja soveltaa teoriatietoja tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisuun. Osaat soveltaa oman alasi aineiston hankinta- ja analyysimenetelmiä. Tunnet Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin, siihen liittyvän ohjeistuksen ja osaat laatia sen mukaisen raportin.

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä

Hyvä

Kiitettävä

Hallitset tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät käsitteet ja menetelmät. Osaat määritellä tavoitteen, hankkia, soveltaa ja analysoida tietoa. Osaat laatia tutkimusraportin.

Tunnistat tutkimus- tai kehittämistehtäväsi kannalta oleellisen tiedon ja osaat hyödyntää sitä. Osaat tarkoitukseen soveltuvalla tavalla käyttää aineiston hankinta- ja analyysimenetelmiä. Osaat laatia ohjeistuksen mukaisen tutkimusraportin.

Osaat perustellusti valita tutkimus- ja kehittämistehtävään sopivat aineiston hankinta- ja analyysimenetelmät ja osaat käyttää niitä. Osaat monipuolisesti hyödyntää tietoa ja tehdä laadukkaan aineiston analyysin. Osaat arvioida omaa suoritustasi kriittisesti.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English