SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR51M17S/Maanmittaustekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR501ML15 Geophysics, 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019, Kevät2/2018-2019
VastuuopettajaLaurila Pasi, Teeriaho Jouko
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2019 - 20.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 31.01.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tuntee ne maapallon rakenteeseen, painovoimakenttään, magneettikenttään ja ilmakehään liittyvät fysikaaliset ja geofysikaaliset ominaisuudet ja ilmiöt, joilla on merkitystä maanmittaustekniikan näkökulmasta. Opiskelija osaa ottaa huomioon nämä ilmiöt geodeettisissa ja kaukokartoituksenmittauksissa ja maankäytön suunnittelussa.

Opintojakson teemat ovat:

  • Maan rakenne, painovoimakenttä ja koordinaattijärjestelmät
  • Sähkömagnetismi, Maan magneettikenttä ja avaruussää
  • Ilmastohistoria ja ennakoitu ilmastonmuutos

Opintojakso integroidaan lukukauden projektiin.

 
Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.
Hyvä (3)Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Kiitettävä (5)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.
 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojaksototeutetaan monimuotoisesti. Jonkin verran on lähiopetusta, lyhyitä tietoiskutyyppisiä luentoja ja tuutorointia,mutta opintojakson voi suorittaa hyvinkin itsenäisesti. Lukujärjestystunnit on varattu opintojaksoon liittyvien arvioitavien tehtävien tekoon..

Opettajina ovat Pasi Laurila ja Jouko Teeriaho. Pasi Laurila tarkastelee asioita maanmittaustekniikan, erityisesti geodesian ja kaukokartoituksen näkökulmasta. Jouko Teeriaho tarkastelee asioita fysiikan näkökulmasta.

Opintojakson suoritustapoja on muutettu edellisistä vuosista opiskelijan aikaisempaa itsenäisemmän tekemisen suuntaan. Opintojaksolla kokeillaan monivalintakysymyksiin perustuvaa automaattista suoritusten arviointia.

Materiaali

Oppimateriaalit ovat tarjolla Moodlen työtilan kautta: opettajien tuottamaa materiaalia ja Internetin sisältöjä.

Sisältö

Monet geofysikaaliset ilmiöt vaikuttavat suoraan ihmisten elämään ja niitä käsitellään tiedotusvälineissä päivittäin. On yleisesti hyvä tietää uutisten taustoista. Maailmanlaajuisten eli globaalien mittaustekniikoiden ja vertausjärjestelmien vuoksi geofysiikan asiat ovat aikaisempaa tärkeämpiä geodesian, paikantamisenja kaukokartoituksen mittausmenetelmien ymmärtämiseksi. Ennakoidun ilmastonmuutoksen seuraukset puolestaan tulee huomioida muun muassa maankäytön suunnittelun yhteydessä.

Näihin tavoitteisiin liittyen opintojakson keskeistä sisältöä ovat

  • Maan rakenne ja ja maankuoren liikkeet
  • Painovoima ja geoidi
  • Sijainnin ja korkeuden vertausjärjestelmät (koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät)
  • Maan magneettikenttä ja avaruussää
  • Sähkömagneettinen säteily ilmakehässä
  • Ennakoidun ilmastonmuutoksen syyt ja vaikutukset
Arviointi

Opintojakso suoritetaan tehtävien muodossa. Hyväksytyn suorituksen (T1-T2) saa tekemällä automaattisesti arvioitavat monivalintakysymykset. Parempiin arvosanoihin (H3-K5) vaaditaan yksilöllisesti arvioitavien laskutehtävien ja esseekysymysten tekemistä.

 In English