SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK52K16S/Konetekniikan koulutus (Kemi)
Opintojakso3K1411 Hitsaustekniikka, 3.00 op, 80 h
Tuotantotekniikka
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019, Syksy2/2018-2019
VastuuopettajaKantanen Mari-Selina
Muut opettajatJäntti Arto
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm04.09.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika03.09.2018 - 30.09.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät 14.01.2019 klo 16:30-19:30, 11.02.2019 klo 16:30-19:30
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tuntee hitsauksen valmistusmenetelmänä ja siihen liittyvät käsitteet sekä vaatimukset. Opiskelija tuntee hitsausliitosten suunnittelun pääperiaatteet sekä osaa tehdä valmistuskuviin tarvittavat merkinnät hitsauksen suorittamista varten. Opiskelija tuntee yleisimmät hitsausliitokset sekä oppii niiden valintaan liittyviä pääperiaatteita. Opiskelija ymmärtää hitsausmetallurgian perusteet (hitsin mikrorakenne, hitsausvirheet) ja ymmärtää mm. korotetun työlämpötilan ja kontrolloidun jäähdytyksen vaikutuksen hitsin ominaisuuksiin. Opiskelija tunnistaa terästen hitsattavuuteen vaikuttavat tekijät. Opiskelija tutustuu käytännön hitsaustöihin yleisimmillä menetelmillä kurssin laboraatioiden yhteydessä. Keskeiset sisällöt: Hitsin rakenne; Materiaalien hitsattavuus; Hitsausvirheet; Lisäaineet; Liitosten suunnittelu ja railonvalinta; Hitsausmerkit ja piirustusteoria.

 

 
Arviointikriteerit

Luento-osuus: arviointi 0-5. Luento-osuuden arviointi perustuu tenttiin. Laboraatiot: hyväksytty/hylätty läsnäolojen perusteella. Arvosana 5: opiskelija osaa soveltaa oppimaansa teoriaa käytäntöön, arvosana 3: opiskelija hallitsee perusasiat, syvällinen osaaminen puuttuu, arvosana 1: opiskelija tunnistaa perusasiat opitusta asiasta, osaamisessa on havaittavissa puutteita.

 
Pedagogiset järjestelyt

Luennot ja laboraatorioharjoitukset.

Materiaali

Moodlessa jaettava luentomateriaali. Artikkelit.

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan lyhyesti hitsauksen materiaalioppiin,laadunvarmistukseen ja insinöörin tehtäviin hitsaukseen liittyen. Opintojaksossa käydään läpi virallisen hitsausohjeen (WPS) pätevöinti menetelmäkokeen (SFS-EN 15614-1) ja siihen liittyvien standardienavulla. Laboratorioharjoituksissa tutustutaan käytännössä hitsausmenetelmiin.

Arviointi

Arviointi 0-5. Arviointi perustuu opintojaksolla pidettävään tenttiin sekä jatkuvaan näyttöön. Laboraatiot arvioidaan hyväksytty/hylätty läsnäolojen perusteella.

 Palaa In English