SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK52K16S/Konetekniikan koulutus (Kemi)
Opintojakso3K7245 Projekti: koneensuunnittelu 1, 3.00 op, 80 h
Koneensuunnittelu
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019, Syksy2/2018-2019
VastuuopettajaPikkarainen Ari
Muut opettajatKoskimäki Marko
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 09.09.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 3 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

3K7245 (ja 3K7246): Opiskelija ymmärtää suunnitteluprosessin eri vaiheet käytännön työn kautta. Osaa työskennellä todellisen toimeksiannon pohjalta ja toimia asiakas-rajapinnassa. Osaa tuottaa toimeksiannon edellyttämät tekniset dokumentit ja tarkkailla niiden laatua. Osaa työskennellä itsenäisesti sekä ryhmissä toimeksiannon parissa. Osaa soveltaa englannin kieltä oman alan ammattisanaston kautta ja esitellä työn kulkua sekä tuloksia vieraalla kielellä. Kurssilla toimitaan CDIO-periaatteen mukaisesti ja toimeksiantojen suorittaminen noudattaa CDIO:n eri vaiheita ja periaatteita. Keskeiset sisällöt: Suunnitteluprosessin vaiheet ja niiden hallinta; Toiminta asiakas-rajapinnassa; Teknisten dokumenttien tuottaminen ja laadunhallinta; Todellisten toimeksiantojen tekeminen; Valmistusprosessin seuraaminen ja ohjaaminen; Englanninkielen soveltaminen käytännön tilanteissa.

 
Arviointikriteerit

Arviointi 0-5. Arviointi perustuu läsnäoloon ja aktiivisuuteen, oma-aloitteellisuuteen, teknisten dokumenttien laatuun, saatuun palautteeseen toimeksiantajalta sekä itsearviointiin. T1: Opiskelija osaa ohjatusti käyttää opintojaksolla määriteltyjä menetelmiä. Osaamisessa on selvästi puutteita. H3: Opiskelija osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojaksolla määriteltyjä menetelmiä. Syventävä osaaminen puuttuu. K5: Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa opintojaksolla opittuja asioita käytännössä sekä käyttää niitä uusissa asiayhteyksissä. Opiskelija kykenee vahvaan itsenäiseen työskentelyyn opintojaksolla opittujen asioiden pohjalta.

 
Pedagogiset järjestelyt

Tukiluennot, ohjatun suunnittelutyön tekeminen

Materiaali

Luennoilla jaettava materiaali, Moodle, alan julkaisut, oppaat, standardit (SFS ONLINE)

Sisältö

Suunnitteluprosessin vaiheet ja niiden hallinta; Toiminta asiakas-rajapinnassa; Teknisten dokumenttien tuottaminen ja laadunhallinta; Todellisten toimeksiantojen tekeminen; Valmistusprosessin seuraaminen ja ohjaaminen; Englanninkielen soveltaminen käytännön tilanteissa. Tukiluennot. CDIO-elementit käytännön työssä

Arviointi

Arviointi 1-5. Arviointi perustuu läsnäoloon ja aktiivisuuteen, oma-aloitteellisuuteen, teknisten dokumenttien laatuun, saatuun palautteeseen toimeksiantajalta sekä itsearviointiin. T1: Opiskelija osaa ohjatusti käyttää opintojaksolla määriteltyjä menetelmiä. Osaamisessa on selvästi puutteita. H3: Opiskelija osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojaksolla määriteltyjä menetelmiä. Syventävä osaaminen puuttuu. K5: Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa opintojaksolla opittuja asioita käytännössä sekä käyttää niitä uusissa asiayhteyksissä. Opiskelija kykenee vahvaan itsenäiseen työskentelyyn opintojaksolla opittujen asioiden pohjalta.

 In English