SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L18S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL24 Tarkastustoiminta, 5.00 op, 133 h
Liiketoiminnan talousosaaminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus, verkkototeutus/19002
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2019-2020, Kevät2/2019-2020
VastuuopettajaOvaskainen Antti
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2020 - 20.05.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Hallitset sisäisen tarkastuksen menetelmät, valtuudet, tehtävät ja vastuut. Osaat määritellä sisäisen tarkastuksen kohteet riskianalyysin pohjalta. Osaat tehdä johtopäätöksiä ja antaa johdolle suosituksia epäkohtien korjaamiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi.

Tunnet tilintarkastusvelvollisuuden, tilintarkastuksen kohteet ja osaat toteuttaa tilintarkastusprosessin. Hallitset tilintarkastusta säätelevän lainsäädännön. Tunnet tilintarkastajan tavanomaiset ja erityistehtävät, vastuun ja velvoitteet. Osaat suorittaa kotimaisen pienehkön yhteisön tilintarkastuksen ja laatia tilintarkastusraportit.

Osaat suunnitella projektin talouden ja sen seurannan. Osaat arvioida projektin tuloksia ja vaikuttavuutta.

 
Arviointikriteerit

Arvioitava osaaminen

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Sisäisen tarkastuksen osaaminen

Tunnet sisäisen tarkastuksen menetelmät, valtuudet, tehtävät ja vastuut. Osaat analysoida ja tehdä oikeita johtopäätöksiä tehdyn sisäisen tarkastuksen perusteella.

Osaat toteuttaa sisäisen tarkastuksen. Osaat analysoida ja tehdä oikeita johtopäätöksiä ja korjausehdotuksia sisäisen tarkastuksen perusteella.

Osaat määritellä ja toteuttaa sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen. Osaat tehdä johtopäätöksiä ja antaa johdolle oikeita suosituksia epäkohtien korjaamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Tilintarkastuksen osaaminen

Tunnet tilintarkastusta koskevan lainsäädännön, tilintarkastusprosessin, tilintarkastajan tehtävät ja vastuut.

Osaat suorittaa pienehkön kotimaisen yhteisön tilintarkastuksen ja laatia tilintarkastusraportit noudattaen tilintarkastusta säätelevää lainsäädäntöä.

Projektiosaaminen

Osaat laatia projektin taloussuunnitelman ja seurata suunnitelman toteutumista.

Osaat arvioida projektin tuloksia.

Osaat arvioida projektin vaikuttavuutta ja antaa kehittämisehdotuksia tulosten perusteella.

 
Pedagogiset järjestelyt

Oppiminen on organisoitu projektioppimisena, jossa ongelmia ratkotaan ongelmaperustaisesti. Oppimisprosessi sisältää ryhmätyöskentelyä, ryhmätehtäviä, ryhmäohjausta, tiedonhankintaa ja itsenäisiä oppimistehtäviä.

Materiaali

Toteutuksen tarkemmat tiedot on kuvattu lukukausisuunnitelmassa, joka on saatavilla Moodle-ympäristössä.

Sisältö

Opintojaksototeutus on jaettu kahteen osaan: 1) Asiantuntijaluennot tilintarkastuksesta ja sisäisestä tarkastuksesta 2) Toiminnallinen osio koostuu neljästä toimeksiannosta, jotka lopulta yhdessä muodostavat ryhmän portfolion. Etenemisen vaiheet: tilintarkastusyhteisön rakentaminen, toimeksiantoprojektien suunnittelu ja hallittu toteuttaminen, projektin päättäminen ja portfolion muodostaminen ja sen esittely.

Arviointi

Oppimista (prosessiarviointi) ja osaamista (tuotosarviointi) arvioidaan opintojakson aikana ohjauksen ja palautteen keinoin. Arviointiasteikko on 5 - 1, hylätty.

 Palaa In English