SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2018/Kesäopinnot
OpintojaksoR705L20B Opinnäytetyön suunnitteluvaihe, 5.00 op, 133 h
Opinnäytetyö
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/17002
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaHannola Heikki
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 15.05.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS

Opintojakso R705L20 Opinnäytetyö 20 op

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opiskelijana osoitat valmiutesi soveltaa oppimaasi rajatun ammatillisen ongelman ratkaisemisessa ja ammattialasi kehittämisessä. Osaat hankkia tietoa oman alasi kansallisista ja kansainvälisistä tietolähteistä sekä kykenet kriittiseen tiedon arviointiin.

Opinnäytetyösi voi olla tutkimuksellinen tai se voi liittyä oman ammattialasi tuotesuunnitteluun tai sovelluksiin. Opinnäytetyö voi olla myös tuote, produktio tai ilmaisullinen työ. Opinnäytetyön aiheen tulee olla ajankohtainen, sinulle aidon mielenkiinnon kohde, työelämän ongelmia käsittelevä ja linkitettävissä tulevaisuuden työtehtäviisi. Opinnäytetyön avulla syvennät ammatillista osaamistasi valitsemallasi suuntautumis-alalla. Aihealueita voivat olla mm. liikuntapedagogiikkaan, vapaa-ajan liikuntaan, työliikuntaan, kilpaurheiluun ja soveltavaan liikuntaan sekä yrittäjyyteen ja yhteiskuntaan liittyvät liikunta-aiheet. Opinnäytetyö suositellaan tekemään verkostoissa, monialaisena ja yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Huomaathan, että valmennuksen Coaching Diploman suorituksen vaatimuksena on opinnäytetyö urheiluvalmennuksen alueelta.

AIKATAULU

Kevät 2014: R705L20A Tutkimus- ja kehittämisosaaminen                     5 op

- arvioidaan, kun opinnäytetyösuunnitelma on palautettu

Syksy 2014: R705L20B Opinnäytetyön suunnitteluvaihe                         5 op

- arvioidaan, kun teoreettinen viitekehys valmis

Kevät 2015: R705L20C Opinnäytetyön valmistamisvaihe                         5 op

- arvioidaan, kun työssä on kaikki osat eli lähes esitarkastusvaiheessa

Syksy 2015: R705L20D Opinnäytetyön viimeistelyvaihe                          5 op

- lopullinen numeraalinen arviointi, kun työ on esitetty ja maturiteetti suoritettu                                      5 op

Materiaali
Sisältö

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksen opinnäytetyössä noudatetaan Lapin AMK:nopinnäytetyöopasta, jossa on kuvattu opinnäytetyöprosessin eri vaiheet ja sisältö.

http://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Opinto-opas,-AMK-tutkinto/Opinnaytetyoohje

Arviointi

R705L20 Opinnäytetyö opintojakso on jaettu neljään eri toteutusosaan, joihin kaikkiin ilmoittaudutaan lukukausittain ja arviointi tapahtuu hyväksytty-hylätty periaatteella.

Lopullinen opinnäytetyön arviointi suoritetaan numeraalisesti(0-5) Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyönohjeen mukaisesti.

http://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Opinto-opas,-AMK-tutkinto/Opinnaytetyoohje/Opinnaytetyon-arviointi

 In English