SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2018/Kesäopinnot
OpintojaksoR705L19 Projektin johtaminen ja hallinta , 10.00 op, 267 h
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/17002
ToimipisteUrheiluopisto (Hiihtomajantie 2) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaHannola Heikki
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 15.05.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 10 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojaksolla kehität uudistavaa suomalaista liikuntakulttuuria ja sen arviointia tapahtumien tai erilaisten projektien kautta. Kehität liikunta-alan verkostoyhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä sovellat sen eri muotoja käytäntöön. Kehität omaa osaamistasi monipuolisesti verkostoyhteistyössä projektin johtotehtävissä.

 
Arviointikriteerit

Hylätty

Hyväksytty

Opiskelija toimii työyhteisön arvojen ja strategian vastaisesti.

Opiskelija kykenee työyhteisön arvojen ja strategioiden mukaiseen toimintaan.

Opiskelija saa projektinedustajalta hylkäämissuosituksen, joka perustuu yhdessätoimeksiantajan ja ohjaavan opettajan kanssa tehtyihin tavoitteisiin.

Opiskelija suoriutuu hyväksytysti projektista yhdessä toimeksiantajan ja ohjaavan opettajan kanssa tehtyjen tavoitteiden mukaisesti.

Raportointi on puutteellinen tai sitä ei ole.

Opiskelija tuottaa ohjeen mukaisen loppuraportin.

Opiskelija toimii epäeettisellä tavalla projektissa järjestäjänä, arvioijana ja kehittäjänä.

Opiskelija toimii eettisten periaatteiden mukaisesti projektin järjestäjänä, arvioijana ja kehittäjänä

Opiskelija toimii itsekkäästi tai häiritsevästi projektin suunnittelussa, toteutuksessa tai arvioinnissa.

Opiskelija osallistuu vastuullisesti projektin suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 In English