SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2018/Kesäopinnot
OpintojaksoR705F17A Sairaalaharjoittelu, 5.00 op, 133 h
Näyttöön perustuva fysioterapian soveltaminen, harjoittelu
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/17002
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajatHusa-Russell Johanna, Katajamäki Heli, Rahkola Erja
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 15.04.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa soveltaa erilaisia toimintakyvyn arviointimenetelmiä luotettavasti ja osaa tutkimustulosten perustella määrittää potilaan toimintakyvyn ongelmat sekä asettaa sen pohjalta realistiset tavoitteet fysioterapialle. Hän osaa tavoitteiden pohjalta suunnitella fysioterapian sisällön ja toteuttaa potilaan toimintakykyä ylläpitävää/edistävää fysioterapiaa asiakkaan voimavarat huomioiden pre- ja postharjoittelussa sekä erikoissairaanhoidon yksiköissä. Opiskelija osaa toimia asiakastyössä eettisesti ja vastuullisesti.

Harjoittelu tapahtuu erikoissairaanhoidon yksiköissä: sydän-, verenkierto- ja hengityselimistön toimintaa tukeva fysioterapia, ortopedinen fysioterapia.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opintojaksoon kuuluu 135h:n harjoittelukokonaisuus erikoissairaanhoidon aidoissa työelämäympäristöissä.

Materiaali

Integroituu opintojakson 705F9 kanssa, missä harjoittelun sisältöjä vastaavat teoriaopinnot ja materiaalit

Sisältö

Erikoissairaanhoidossa toteutuva harjoittelujakso; kirurginen/ortopedinen osasto, keuhkosairauksien osasto, sydän- ja verenkiertoelinsairauksien osasto (sisätaudit). Näistä valittava yksi kohde harjoittelujaksolle.

Arviointi

Opintojakson arvioinnissa huomioidaantyöelämäympäristössä toteutuva harjoittelujakso.Opintojakson arviointi tapahtuu asteikolla hylätty-hyväksytty. Arvioinnissa huomioidaan käytännön käden taitojen osaaminen, aihetta koskevan teorian yhdistäminen käytäntöön sekä harjoittelujaksolle kuuluvien kirjallisten tehtävien sisällöllinen ja aikataulullinen toteutus.

Arviointi tapahtuu opiskelijan itsearviointina sekä käytännön harjoittelusta harjoittelupaikassa vastaavan fysioterapeutin ja harjoittelua ohjaavan opettajan toimesta.

 In English