SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2018/Kesäopinnot
OpintojaksoR705F18A Lasten neurologisten sairauksien fysioterapia, harjoittelu, 5.00 op, 133 h
Tutkiva, näyttöön perustuva fysioterapia, harjoittelu
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/17002
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaHusa-Russell Johanna
Muut opettajatKatajamäki Heli, Rahkola Mika
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 15.04.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa soveltaa erilaisia toimintakyvyn arviointimenetelmiä luotettavasti ja osaa tutkimustulosten perustella määrittää potilaan toimintakyvyn ongelmat sekä asettaa sen pohjalta realistiset tavoitteet fysioterapialle. Hän osaa tavoitteiden pohjalta suunnitella fysioterapian sisällön ja toteuttaa potilaan toimintakykyä ylläpitävää/edistävää fysioterapiaa asiakkaan voimavarat huomioiden pre- ja postharjoittelussa sekä erikoissairaanhoidon yksiköissä. Opiskelija osaa toimia asiakastyössä eettisesti ja vastuullisesti.

Harjoittelut: neurologinen fysioterapia (lapset ja aikuiset)

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opintojaksoon kuuluu yksi harjoittelukokonaisuus (a 135 h) lasten tai aikuisten neurologisen fysioterapian toteutusympäristöissä.

Materiaali

Materiaalit opintojakson 705F11 sisällöistä.

Sisältö

Lasten neurologinen fysioterapia - harjoittelu

Arviointi

Asteikolla Hylätty / Hyväksytty

Hylätty

Hyväksytty

Opiskelija

Opiskelija

ei kykene hyödyntämään parasta saatavilla olevaa ja ajantasaista tietoa tai aiempia kokemuksiaan osana asiakaslähtöistä toimintaa, fysioterapeuttista tutkimista ja päätöksentekoa, fysioterapeuttisen diagnoosin laatimista tai terapian suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

osaa käyttää harkitusti parasta saatavilla olevaa ja ajantasaista tietoa ja aiempia kokemuksiaan osana asiakaslähtöistä toimintaa, fysioterapeuttista tutkimista ja päätöksentekoa, fysioterapeuttisen diagnoosin laatimista sekä terapian suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

ei kykene tutkimaan tai määrittelemään asiakkaan/kuntoutujan terapian tai apuvälineen tarvetta tai terapian vaikutuksia itsenäisesti eikä ohjattuna.

kykenee tutkimaan ja määrittelemään asiakkaan/kuntoutujan terapian tai apuvälineen tarvetta ja terapian vaikutuksia, itsenäisesti ja ohjattuna.

ei kykene asiakaslähtöiseen, itsenäiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

kykenee asiakaslähtöiseen työskentelyyn itsenäisesti ja osana moniammatillisia työryhmiä.

ei kykene hyödyntämään hyvinvointiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia fysioterapiassa tai edistämään asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisen, esteettömän toimintaympäristön rakentamista.

kykenee hyödyntämään hyvinvointiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia fysioterapiassa ja edistämään asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisen, esteettömän toimintaympäristön rakentamista.

ei kykene dokumentoimaan fysioterapian toteutumista rakenteisen kirjaamisen periaatteita ja fysioterapianimikkeistöä hyödyntäen.

kykenee dokumentoimaan fysioterapian toteutumista rakenteisen kirjaamisen periaatteita ja fysioterapianimikkeistöä hyödyntäen.

 In English