SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2018/Kesäopinnot
OpintojaksoR705F19B Fysioterapian syventävä harjoittelu, 5.00 op, 133 h
Valmiina työelämään, harjoittelu
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/17002
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaRahkola Mika
Muut opettajatHusa-Russell Johanna, Katajamäki Heli
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 25.05.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet ja teema

Opiskelija osaa hankkia näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä terapiatilanteissa. Hän osaa monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti toteuttaa ja soveltaa erilaisia fysioterapiamenetelmiä. Hän kykenee luovaan ongelmaratkaisuun terapiatilanteissa. Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, arvioida ja soveltaa tietoa kriittisesti eri terapiatilanteissa. Hän osaa vaikuttaa yhteiskunnassa aktiivisesti fysioterapia- ja toimintakyvyn edistämiseen liittyvien palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen huomioiden kuntoutus-, liikunta-, sosiaali- ja terveysalan kansalliset ja kansainväliset haasteet. Hän osaa toimia projektitoimintaan liittyvissä tehtävissä suunnitellen, toteuttaen ja arvioiden ko.toimintaa.

Teemana tässä osiossa syventävä harjoittelu

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Jakson tuntimäärä on 135 h. Jakson suorittaminen on mahdollista harjoittelupaikoissa, joissa ohjaajana on fysioterapeutti.   

Materiaali
Sisältö

Opintojakso on opiskelijan kenttäharjoittelua eli ns. syventävä harjoittelu. Harjoittelu suoritetaan fysioterapian kenttäharjoittelupaikoissa opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, yksityisellä sektorilla tai vaihtoehtoisesti koulun tarjoamissa harjoittelympäristöissä.Jakso on ajalliselta kestoltaan neljä viikkoa tai muuten erikseen sovittu kesto, jossa tarvittava tuntimäärä (135 h)täyttyy. Jaksoon kuuluvat erikseen sovittavat kirjalliset tehtävät.

Arviointi

Käytännön kenttäharjoittelu arvioidaan asteikollahyväksytty - hylätty.

 In English