SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2018/Kesäopinnot
OpintojaksoR702H23 Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu, 10.00 op, 267 h
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/17005
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaVatanen Marko
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 15.04.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson jälkeen osaat määrittää sisätautipotilaan hoitotyön tarpeita, laatia hoitotyön suunnitelman ja toteuttaa hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Osaat arvioida sisätautipotilaan tilassa tapahtuvia muutoksia. Opiskelijana osaat soveltaa anatomian, fysiologian ja patofysiologian tietoperustaa sisätautipotilaan hoidossa. Osaat hyödyntää sisätautipotilaan hoitotyössä näyttöön perustuvaa tietoperustaa terveyttä ja toimintakykyä edistäen. Kykenet ohjattuna toteuttamaan sisätautipotilaan turvallista lääkehoitoa ja osaat tukea potilaan sitoutumista lääkehoitoonsa. Opiskelijana kykenet keskustelemaan moniammatillisessa tiimissä sekä osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti potilaan hoitoon liittyvistä asioista. Osaat toimia potilasturvallisten menetelmien ja toimintatapojen sekä säteilyturvallisuussäädösten mukaisesti. Lisäksi osaat soveltaa hoitotyön eettisiä periaatteita sisätautipotilaan hoitotyössä. Opintojakson jälkeen tunnet ja osaat hyödyntää oman alan keskeisimpiä tietolähteitä ja tietokantoja.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 In English