SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2018/Kesäopinnot
OpintojaksoK701S35B Opinnäytetyön valmistamisvaihe, 5.00 op, 133 h
Opinnäytetyö
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/17006
Toimipiste
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 15.04.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää hyväksyttyä opinnäytetyön suunnitelmaa.

Ohjaavan opettajan kanssa on sovittu työskentelyn etenemisestä kesän aikana.

Opiskelija on käynyt ohjaavan opettajan ohjauksessa ennen opinnäytetyön valmistamisvaiheen aloittamista.

Opiskelija hakee itsenäisesti näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää kirjaston palveluja tiedonhaussa sekä tekee yhteistyötä mahdollisen työelämän toimeksiantajan kanssa.

Materiaali

Tutkimuskurssin aineistot moodlessa ja muu tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit ja tutkimukset

Sisältö

Kesän 2018 aikana opiskelijat työstävät opinnäytetyön valmistelua suunnitelman mukaisesti: tutkimuksellisissa opinnäytetöissä keräävät aineiston ja projektityössä määrittelevät ja valmistelevat tuotosta.

Arviointi

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää ohjaavan opettajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti esim. valmista tuotosta/aineiston keruuta ja sen analysointia. Opinnäytetyötä ohjaava opettaja hyväksyy ja arvioi opintojakson.

 In English