SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2018/Kesäopinnot
OpintojaksoR604M37A Harjoittelu I, 15.00 op, 400 h
Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 15.04.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat
Oppimistulokset:
Opiskelija osaa käyttää ja huoltaa manuaalisessa metsätyössä käytettäviä työkaluja ja mittausvälineitä sekä tuntee niillä tehtävät työmenetelmät. Opiskelija hallitsee metsänmittauksen perusvälineiden käytön. Opiskelija hallitsee ensiapu I –kurssin edellyttämät taidot. Opiskelija hallitsee maastossa liikkumisen ja selviämisen taidot. Opiskelija perehtyy ja harjaantuu ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä osaa soveltaa osaamistaan käytäntöön ja laajentaa työelämän tuntemustaan.
 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Metsäalan suorittavat tehtävät metsäalan yritysten ja organisaatioiden palveluksessa.

Materiaali
Sisältö

Metsätalouden suorittavat työt, esim. metsänviljely, taimikonhoito ja hakkuutyöt sekä ympäristönhoitoon liittyvät tehtävät.

Arviointi

Hyvalksytty/Hylätty

 In English