SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2018/Kesäopinnot
OpintojaksoR601M36B Luonnonvaratalouden erikoistumisharjoittelu, 15.00 op, 400 h
Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/17002
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 15.04.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Päätavoite: Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan valitsemallaan biotalouden erikoisalalla, kuten työnjohtotehtävät, neuvonta-, koulutus- ja asiantuntijatyö maa-, poro- ja metsätalouden hallinnossa paikallis-, alue-, valtakunnan ja EU-tasolla sekä liike-elämän eri tehtävät. Opiskelija voi myös tehdä omaan liiketoimintaan, tuotekehitykseen, markkinointiin tai vastaavaan liittyvää suunnittelu- tai toteutustyötä yrityshautomon, kehitysorganisaation tai kummiyrittäjän ohjauksessa. Opiskelija saa kuvan työn luonteesta, keskeisistä työprosesseista ja työn sisällöstä. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan itsenäisesti. Harjoitteluun voi liittyä opinnäytetyön aineiston keruu. Harjoittelun voi suorittaa useammassa harjoittelupaikassa, myös ulkomailla.

.

 
Arviointikriteerit

Harjoittelun etukäteissuunnitelma, jonka vastuuopettaja hyväksyy

Hyväksyttävästi suoritettu harjoittelu, josta saatu todistus

Harjoitteluraportti ja sen esittäminen seminaarissa

Arviointi:Hyväksytty – hylätty

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 In English