SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK53S17S/Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK53SL134 Ohjelmoitavat logiikat ja automaatiojärjestelmät, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18002
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019, Syksy2/2018-2019
VastuuopettajaRuokanen Tapani
Muut opettajatPaaso Matti
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 15.12.2018
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 3 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle tietämys ohjelmoitavista logiikoista ja automaatiojärjestelmistä. Opiskelija tuntee ohjelmoitavien logiikoiden rakenteet ja liitynnät toisiin logiikoihin ja kenttälaitteisiin. Opiskelija tuntee nykyaikaisen automaatiojärjestelmän kokoonpanon, toiminnan ja toimintaympäristön. Opiskelija tuntee logiikoiden ja automaatiojärjestelmien ohjelmoinnin periaatteet ja perehtyy automaatiototeutusten ohjelmointiin määrittelyjen ja ajotapakuvausten perusteella. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata tyyppilisiä pienimuotoisia teollisuuden prosessien ohjauksia ammattikorkeakoulun käytännönläheisissä oppimisympäristöissä.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Luennot ja harjoitustehtävät

Materiaali

Valmistajien materiaalit, www-sivut

Sisältö

Ohjelmoitavien logiikoiden rakenne, toiminta ja ohjelmointi

Automaatiojärjestelmien rakenne, toiminta ja ohjelmointi

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0...5.

 In English