SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP17-18/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR801M28A Projektien hallinta, 5.00 op, 133 h
Matkailu- ja ravitsemisalan soveltava tutkiminen
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus, verkkototeutus/17003
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaHäikiö Sisko
Muut opettajatMaaninka Tanja
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.06.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 15.04.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät

elokuussa sopimuksen mukaan

Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tuntee luotettavan tiedon tuottamisen lähtökohdat ja osaa tuottaa asiatyylin mukaista tekstiä.

Opiskelija tuntee projektityöskentelyn työmenetelmiä ja työkaluja. Hän ymmärtää viestinnän ja ajanhallinnan merkityksen projektin onnistumisessa.

Opiskelija tuntee projektinhallinnan perusteet: prosessin, projektiorganisaation ja projektiviestinnän. Hän ymmärtää kehittämistoiminnan projektiluonteisuuden.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso suoritetaan virtuaalitoteutuksena Moodle-tentillä. Tentti on vastattavissa Moodlessa ajalla 4.-18.6.2018.

Aloitusinfo ke 23.5. klo 9.30 MTI:llä Pilke-huoneessa 226 tai AC:ssä.

Arvioinnit elokuussa viikolla 32.

Uusintatentti tarvittaessa elokuussa erikseen sovittuna aikana.

Materiaali

Luentonauhoitteet ja kirjoittamista tukevat materiaalit Moodlessa.

Lapin AMK:n Opinnäytetyömalli.

Tenttikirjat:

Mäntyneva, M. 2016. Hallittu projekti. Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen. Helsinki: Kauppakamari. Ellibs e-kirja.

Ruuska, K. 2012. Pidä projekti hallinnassa. Suunnittelu, menetelmät, vuorovaikutus. Helsinki: Talentum. (myös vanhempi tai 2013 painos käy)

Silfverberg, P. 2007. Ideasta projektiksi. Projektinvetäjän käsikirja. Konsulttitoimisto Planpoint Oy. Työministeriö. Viitattu 10.4.2018 http://www.helsinki.fi/urapalvelut/materiaalit/liitetiedostot/ideasta_projektiksi.pdf.

Sisältö
 • Asiatekstin tuottaminen lähteitä käyttämällä
 • Projektitoiminta
  • prosessi, projektinhallinnan käsitteet
  • projektiorganisaatio
  • työmenetelmät
  • työkalut
  • ajanhallinta
  • projektiviestintä
Arviointi

Arviointi kohdistuu opiskelijan Moodle-tentissä osoittamaansa osaamiseen.

 • Tentissä on yksi esseekysymys ja muita kysymyksiä. Molempiin kysymystyyppeihin täytyy vastata hyväksytysti.
  • Tentin läpäisy hyväksyttävästi:
   • essee väh. 5/10 p., josta väh. 3 p. sisällöstä ja väh. 2 p. kielestä ja lähteistä
   • monivalintakysymykset väh. 5/10 p.
 • Esseevastaus: Käytä lähteenä vähintään kahta tenttikirjaa. Jäsentele esseesi loogisesti, kirjoita kokonaisia virkkeitä ja viimeistele kieliasu. Merkitse esseeseen lähteet tekstiviitteisiin ja lähdeluetteloon Lapin AMK:n ohjeiden mukaisesti. Myös kieliasu ja lähdemerkinnät vaikuttavat esseevastauksesi arviointiin. Jos et merkitse lähteitä, essee on hylätty.
 • Tentin arviointi:
  • 10-11 p. = 1
  • 12-13 p. = 2
  • 14-16 p. = 3
  • 17-18 p. = 4
  • 19-20 p. = 5

Erinomaiset tiedot (5)

Opiskelija osaa tuottaa erinomaista asiatyylin mukaista, lähtein perusteltua luotettavaa tekstiä. Opiskelija hallitsee projektinhallinnan perusteet ja eri osa-alueet erinomaisesti.

Hyvät tiedot (3 - 4)

Opiskelija osaa tuottaa asiatyylin mukaista, lähtein perusteltua luotettavaa tekstiä. Opiskelija hallitsee projektinhallinnan perusteet ja eri osa-alueet.

Tyydyttävät tiedot (1 - 2)

Opiskelijan tuottama teksti ei vastaa asiatekstin vaatimuksia eikä lähteitä ole käytetty oikein tai ei ollenkaan. Opiskelijan tiedoissa projektinhallinnan perusteista on aukkoja.

Hylätty

Opiskelija ei läpäise tenttiä eikä siten saavuta opintojakson tavoitteita.

 Palaa In English