SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR75L17S/Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR705LL25 Elämysten tuottaminen ja elämänhallintataitojen kehittäminen, 10.00 op, 267 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteUrheiluopisto (Hiihtomajantie 2) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy2/2018-2019
VastuuopettajaHaapakangas Tommi
Muut opettajatRajaniemi Pia, Rinkinen Jarmo
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm15.10.2018 - 23.11.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 30.09.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat määritellä miten seikkailukasvatuksen avulla vaikutetaan yksilön ja ryhmän päätöksenteko-, arviointi-, yhteistyö- ja kommunikointitaitoihin. Osaat selittää miten seikkailukasvatuksen menetelmiä hyödynnetään osana kokonaisvaltaista kasvuprosessia. Hallitset seikkailukasvatuksen työvälineitä ryhmätoiminnan ohjaamiseen sekä yksilön elämänhallinnan kehittämiseen onnistumisen kokemusten kautta.

Tunnet luontoliikuntamatkailun käsitteen monimuotoisuuden sekä kansalliset ja kansainväliset toimijaverkostot ja osaat sijoittaa seikkailukasvatuksen luontoliikuntamatkailun viitekehykseen. Tunnet luontoliikuntamatkailun trendit ja vetovoimatekijät. Pystyt arvioimaan ja suunnittelemaan seikkailukasvatukseen pohjautuvia tuotteita tai palveluja yrittäjyyden näkökulmasta, huomioiden turvallisuustekijät ja kestävän kehityksen periaatteet. Kehität ruotsinkielen osaamistasi jakson aikana.

Teema 1. Elämysten tuottaminen luontoliikuntamatkailussa          

Teema 2. Seikkailukasvatus elämänhallintataidon kehittämisessä

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä 1

Tyydyttävä 2

Hyvä 3

Hyvä 4

Kiitettävä 5

Tunnistat

luontoliikuntamatkailun palvelut

ja trendit ja yhdistät niiden

mahdollisuudet

liikunnanohjaajan työkentässä.

Löydät ja osaat nimetä

luontoliikuntamatkailun palvelut

ja trendit ja osaa kytkeä niiden

mahdollisuudet

liikunnanohjaajan työkentässä.

Selität kuinka luontoliikuntamatkailun osaamista voidaan käyttää uusien liikuntamatkailutuotteiden ideoinnissa.

Käytät luontoliikuntamatkailun osaamista uusien liikuntamatkailutuotteiden ideoinnissa ja osaat erotella liiketaloudelliset näkökohdat.

Analysoit luontoliikuntamatkailu tuotteita ja käytät osaamista uusien liikuntamatkailutuotteiden kehittämiseksi ja arviot liiketaloudelliset näkökohdat.

Osaat tunnistaa ja ohjatusti

kertoa seikkailukasvatuksen

menetelmiä yksilön ja ryhmän

toiminnan kehittämiseksi.

Osaat luokitella ja ohjatusti

toistat seikkailukasvatuksen

menetelmiä yksilön ja ryhmän

toiminnan kehittämiseksi.

Selität ja osaat ohjatusti toteuttaa seikkailukasvatuksen menetelmiä käytetään yksilön ja ryhmän toiminnan kehittämiseksi.

Käytät omatoimisesti seikkailukasvatuksen menetelmiä yksilön ja ryhmän toiminnan kehittämiseksi ja osaat selittää perustelut valinnoille.

Käytät omatoimisesti ja osaat tehdä johtopäätöksiä seikkailukasvatuksen menetelmistä sopivien menetelmien löytämiseksi yksilön ja ryhmän toiminnan kehittämiseksi.

 
Pedagogiset järjestelyt

LL25 AIKATAULU 2019

XX.10.2019 OPINTOJAKSO INFO

Viikko 43

21.10. 10:15-12 Case aloitus MA/JR

12:30-14 Luento Seikkailukasvatuksen prosessi/JR

22.10. 8:15-12 R1 Työpaja Seikkailun suunnittelu/

Voimavarani kirje/ JR

23.10. 8:15-12 R2 Työpaja Seikkailun suunnittelu/

Voimavarani kirje/ JR

24.10. 8:15-12 Itsenäinen Casetyöskentely

Pe 25.10 8:15-12 Case ohjaus /MA,

Viikko 44

28.10. 10:15-12 Prosessin suunnittelun työkalut aloitus/TH, 12:30-14 Arvioinnin työpaja /TH

29.10.

30.10.

31.10. 10.15-12 Projektisuunnitelmien esittäminen/TH

1.11. 8:15-12 Case ohjaus /MA,

Viikko 45

4.11.

5.11. 10:15-14 R1 Työpaja Seikkailun toteutus / JR

6.11. 10:15-14 R2 Työpaja Seikkailun toteutus / JR

7.11.

8.11. 8:15-12 Case ohjaus /MA

Viikko 46

11.11.Maastoseikkailu (leiriytyminen)/ JR / TH

12.11. Maastoseikkailu (12 h seikkailu)/ JR / TH

13.11. Maastoseikkailu (12 h seikkailu)/ JR / TH

14.11 Maastoseikkailu (Ympäristökasvatus) JR /TH

15.11. Maastoseikkailu (paluu ja varusteiden huolto JR / TH

Viikko 47

19.11. 8:15-12 Case tuotoksen esittäminen /JR/TH/MA

20.11. 8-14 Palaute- ja arviointikeskustelu/TH/MA

21.11. Palaute- ja arviointikeskustelu/TH/MA

22.11. Omatoimiset loppubileet

Materiaali
Sisältö
Arviointi
 In English