SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR75L16S/Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR705L22 Liikuntaterapiaosaaminen, 5.00 op, 133 h
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteUrheiluopisto (Hiihtomajantie 2) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019
VastuuopettajaHannola Heikki
Muut opettajatHaapakangas Tommi, Katajamäki Heli, Petäjä Sari, Pohja Petteri, Shemeikka Maarit, X1 Hoitotyö SH ROI
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2019 - 18.03.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 31.12.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 2 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojaksolla sovellat ja arvioit terapiaan liittyviä eettisiä periaatteita ja ohjeita. Opintojaksolla opit suunnittelemaan ja kehittämään liikuntaterapiaa osana kokonaisvaltaista hyvinvointivalmennusta ja ymmärrät sen merkityksen osana ennaltaehkäisevää terveyden edistämistä.Opit erilaisia liikuntaterapian muotoja ja kykenet soveltamaan niitä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opintojaksolla kehität ja sovellat osaamistasi kehon ja mielen huoltamisesta, urheiluvammojen ennaltaehkäisemisestä ja terveyden edistämisen prosessista.

Ymmärrät pohjoisten elinolosuhteiden tuomat mahdollisuudet liikuntaterapialle ja hyvinvointivalmennukselle. Opintojaksolla suoritat EA2 koulutuksen.

Teema 1. (sykli 1-2) Liikuntaterapia hyvinvoinninedistämisessä

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä

(1-2)

Hyvä

(3-4)

Kiitettävä

5

Käytät perustellen liikuntaterapian muotoja eri toimintaympäristöissä

Sovellat liikuntaterapian muotoja eri kohderyhmille

Kehität, uudistat tai luot uusia liikuntaterapian muotoja kriittisesti analysoiden

Osaat tehdä liikuntaterapiaan pohjautuen suunnitelman hyvinvointipalveluiden kehittämiseksi

Osaat kehittää liikuntaterapiapalveluita asiakaslähtöisesti

Kehität harkitusti ajantasaiseen tietoon perustaen liikuntaterapiapalveluita terveyden edistämiseksi

Ensiapuosaaminen (EA2)

Ensiapuosaaminen (EA2)

Ensiapuosaaminen (EA2)

Henkilökohtainen näyttö:

  • ea2 hyv-hyl
  • Hyvinvointiapteekille tehty opintojakson osaamistavoitteen suuntainen kehittämistehtävä.
  • Prosessinäyttö: Tutoriaalitoiminta.
 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojaksolla suoritettavat tehtävät:

  1. Arvioinnin perusteena on 100% läsnäolo tunneilla ja aktiivinen osallistuminen harjoituksiin
  2. Tutoriaaleissa läsnäolopakko
  3. Posterit arvioidaan hyväksytty - hylätty pohjalta.
  4. "Urheilijan terveys" -aiheeseen liittyvä luento
  5. Opintojakson päätteeksi annettuun materiaaliin perustuva tentti.

Materiaali

Walker, B. Urheiluvammat - ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja kinesioteippaus. 2015. VK-kustannus Oy.

Karvonen, J. Lääketieteen käyttö urheiluvalmennuksessa. 2001. Kuopion yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskus.

Vuori, I., Taimela, S., Kujala, U. (toim.). Liikuntalääketiede. 2014. Kustannus Oy Duodecim.

Sandström, M, Ahonen, J. Liikkuva ihminen - aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. 2011. VK-kustannus Oy.

Rintala, P., Huovinen, T., Niemelä S. Soveltava liikunta 2012. Helsinki: Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 168. Sivut 187-193 (mielenterveyden häiriöt), 357-367 (laskettelu), 388-421 (vesiliikunta) ja 457-464 (ratsastus).

Saari, M., Lumio, M., Asmussen, P.D., Montag, J-H. Käytännön lihashuolto - warm up, cool down, venyttely, hieronta, teippaus, urheiluhieronta ja teippaus. 2009. VK-kustannus Oy.

Sisältö
Arviointi

Tyydyttävä

(1-2)

Hyvä

(3-4)

Kiitettävä

5
Käytät perustellen liikuntaterapian muotoja eri toimintaympäristöissäSovellat liikuntaterapian muotoja eri kohderyhmilleKehität, uudistat tai luot uusia liikuntaterapian muotoja kriittisesti analysoiden
Osaat tehdä liikuntaterapiaan pohjautuen suunnitelman hyvinvointipalveluiden kehittämiseksiOsaat kehittää liikuntaterapiapalveluita asiakaslähtöisestiKehität harkitusti ajantasaiseen tietoon perustaen liikuntaterapiapalveluita terveyden edistämiseksi
Ensiapuosaaminen (EA2)Ensiapuosaaminen (EA2)Ensiapuosaaminen (EA2)

 In English