SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M18S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML29 Proffs inom turism, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019, Kevät2/2018-2019
VastuuopettajaVäyrynen Minna
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2019 - 20.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 30.09.2018
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa työelämä- ja asiakaspalvelutilanteissa ruotsin kielellä.

Lukukausiteema: Vastuullinen matkailuliiketoiminta

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa viestiä hyvin monipuolisissa ja vaativissakin työelämän viestintätilanteissa. Hän osaa kertoa sanottavansa tilanteeseen sopivalla tavalla ja ottaa luontevasti huomioon keskustelukumppaninsa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta. Opiskelija osaa kirjoittaa sujuvasti, lähes virheettömästi ja tilanteeseen sopivalla tavalla.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa viestiä hyvin monipuolisissa työelämän viestintätilanteissa. Hän osaa pääosin kertoa sanottavansa tilanteeseen sopivalla tavalla ja ottaa huomioon keskustelukumppaninsa. Puhe on melko sujuvaa eikä viestintä vaadi ponnisteluja kummaltakaan osapuolelta. Opiskelija osaa useimmiten kirjoittaa tilanteeseen sopivalla tavalla ilman merkittäviä virheitä.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa viestiä kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän viestintätilanteissa. Hän osaa kertoa sanottavansa, vaikka epäröinti hidastaa puhetta ja epätarkkuudet saattavat häiritä viestintää. Opiskelija osaa kirjoittaa johdonmukaista tekstiä, jossa viesti välittyy. Virheet eivät johda väärinkäsityksiin vaikka ne voivat häiritä lukurytmiä.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa viestiä tyydyttävästi jokapäiväisissä työelämän viestintätilanteissa. Hän osaa kertoa sanottavansa, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin epätarkkaa. Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaista pääosin yhtenäistä tekstiä. Viesti välittyy, vaikka teksti sisältää virheitä ja sen ymmärtäminen voi olla osin hankalaa.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa viestiä tavallisimmissa ennakoitavissa työelämän viestintätilanteissa. Hän osaa kertoa sanottavansa pääosin ymmärrettävästi, vaikka viestintä vaatii ponnisteluja kummaltakin osapuolelta. Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaista osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta lain edellyttämää kielitaitoa, eikä siksi selviydy suullisissa eikä kirjallisissa työelämän viestintätilanteissa.

 
Pedagogiset järjestelyt
  • ohjattua ja itsenäistä opiskelua
  • luennot, harjoitukset ja työpajat
Materiaali

Opintojakson materiaali löytyy Moodlesta.

Sisältö
  • Opiskelu ja työelämä
  • Työpaikan haku ja siihen liittyvät asiakirjat
  • Asiakaspalvelu ja liikeviestintä
  • Yrityksen tai organisaation esittely, palveluista ja tuotteista kertominen
  • Pohjoismaiden kulttuuritietous
  • Pohjoinen rajaosaaminen
Arviointi

0 - 5, kirjallinen ja suullinen kielitaito arvioidaan erikseen. Tutkintotodistukseen tulee molemmista kielitaidon osa-alueista joko tyydyttävät tiedot (arvosanat 1 - 3) tai hyvät tiedot (arvosanat 4 ja 5).

 Palaa