SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M18S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML35 Matkailun lainsäädäntö, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2019-2020, Kevät2/2019-2020
VastuuopettajaSvanberg Leena
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2020 - 20.05.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tuntee yrityksen oikeudellisen toimintaympäristön sekä oikeudellisen sääntelyn merkityksen matkailualan liiketoiminnassa. Opiskelija osaa kuvata, hakea ja soveltaa matkailualaa koskevaa keskeistä oikeudellista sääntelyä.

Lukukausiteema: Operatiivinen matkailuliiketoiminta

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata keskeisen matkailualaa koskevan oikeudellisen sääntelyn kattavasti ja perustellusti sekä osaa huomioida ko. sääntelyn matkailualan liiketoiminnassa. Hän osaa sujuvasti hakea ja hyvin perustellen soveltaa matkailualaan liittyvää oikeudellista sääntelyä.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa kuvata keskeisen matkailualaa koskevan oikeudellisen sääntelyn kattavasti ja tuntee ko. sääntelyn merkityksen matkailualan liiketoiminnassa. Hän osaa sujuvasti hakea ja soveltaa matkailualaan liittyvää oikeudellista sääntelyä.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata keskeisen matkailualaa koskevan oikeudellisen sääntelyn. Hän osaa hakea ja soveltaa matkailualaan liittyvää oikeudellista sääntelyä.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa kuvata matkailualaa koskevaa oikeudellista sääntelyä pääpiirteissään. Hän osaa hakea matkailualaan liittyvää oikeudellista tietoa.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa matkailualaa koskevan keskeisen oikeudellisen sääntelyn. Hän osaa ohjattuna hakea matkailualaan liittyvää oikeudellista tietoa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei tunnista keskeistä matkailualaa koskevaa sääntelyä. Hän ei osaa hakea alaan liittyvää oikeudellista tietoa.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa