SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP17-18/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR801M34B Kehittämisprojekti, 5.00 op, 133 h
Matkailu- ja ravitsemispalvelujen kehittäminen
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/17004
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaMaaninka Tanja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika23.02.2018 - 10.06.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija laajentaa ja syventää osaamistaan valitsemallaan osaamisalueella. Opiskelija toteuttaa kehittämisprojektin vahvistaen taitojaan toteuttaa tavoitteellisia ja aikasidottuja tehtävänantoja.

 • Harjaantuminen tavoitteellisen ja aikasidonnaiseen työskentelyyn

 • Työelämäyhteistyövalmiuksien vahvistaminen

 • Vastuu oman osaamisensa vahvistamisesta

 • Ryhmätyövalmiuksien kehittäminen

 • Hanke- ja työelämäyhteistyövalmiuksien vahvistaminen

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opiskelija osallistuu matkailu- ja ravitsemispalveluiden käytännön kehittämistehtävään, jossa työstetään ryhmässä projekti aitoon työelämän toimeksiantoon.

Luennot

Aloitus 29.5. klo 12.30-16.00 AC-työtila (Moodlen kautta, avainkoodi ilm. tulee sähköpostiin toukokuun aikana.)

Ryhmäkohtaiset ohjaukset

Itsenäinen työskentely

Aiemmin suoritettu tai keväällä 2018 aloitettu opintojakso Projektien hallinta

Materiaali

Kehittämisprojektiin soveltuva tietoperusta.

Projektien hallinnan opintojaksolla käytetty materiaali ja kirjallisuus.

Ojasalo, K., Moilanen, T. ­& Ritalahti, J. 2009. Kehittämistyön menetelmät: uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: WSOYpro.

Sisältö
 • ryhmä- ja projektityöskentely
 • kehittämisprojektin suunnittelu ja hallinnointi
 • tietoperustan hyödyntäminen kehittämisprojektin ratkaisuissa ja perusteluissa
 • kehittämisprojektin dokumentointi ja viestintä
 • tutkimus- ja kehittämistoiminta
 • oman työn ja ryhmän tuotoksen reflektointi/arviointi
 • yhteistyö toimeksiantajan kanssa
Arviointi

Projektin ja prosessin arviointi projektin päätösitilaisuudessa arviointimatriisin avulla (Moodelssa tarkemmin), toimeksiantajan arviointi.

Osaamisen aihe

Osaaminen erinomaista (K5)

Osaaminen hyvää tasoa (H4)

Osaaminen hyvää tasoa (H3)

Osaaminen tyydyttävää tasoa (H2)

Osaaminen tyydyttävää tasoa (H1)

Osaamista ei havaittavissa

(Hylätty)

Projektitoiminta

Projektityöskentely erinomaista projektisyklin mukaan

Projektityöskentely hyvin projektisyklin mukaista

Projektityöskentely projektisyklin mukaista

Projektityöskentely lähes projektisyklin mukaista

Projektityöskentelyssä havaittavissa projektisykli

Projektityöskentelystä ei havaittavissa projektisykliä

Tietoperustan hallinta, soveltaminen ja raportointi

Tietoperusta valittu erinomaisesti tavoitteen mukaan

Tietoperusta valittu hyvin tavoitteen mukaan

Tietoperustan valinta tavoitteen mukainen

Tietoperusta pyritty valitsemaan tavoitteen mukaan

Tavoitteen mukainen tietoperustan valinta havaittavissa

Tietoperustaa ei valittu

Ryhmän toiminta ja viestintä

Ryhmätyöskentely erittäin aktiivista ohjaajan, toimeksiantajan ja projektiryhmän kanssa

Ryhmätyöskentely hyvin aktiivista ohjaajan, toimeksiantajan ja projektiryhmän kanssa

Ryhmätyöskentely aktiivista ohjaajan, toimeksiantajan ja projektiryhmän kanssa

Ryhmätyöskentelyä ohjaajan, toimeksiantajan ja projektiryhmän kanssa

Ryhmätyöskentelyä ohjaajan, toimeksiantajan ja projektiryhmän kanssa havaittavissa

Ryhmätyöskentelyä ei havaittavissa

Reflektiivinen toiminta

Oman työskentelyn reflektointi erittäin aktiivista

Oman työskentelyn reflektointi hyvin aktiivista

Oman työskentelyn reflektointi aktiivista

Oman työskentelyn reflektointia

Oman työskentelyn reflektointia havaittavissa

Ei oman työskentelyn reflektointi

 Palaa In English