SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP17-18/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoORJO1104 Johtaminen ja organisointi, 5.00 op, 133 h
LUC-opinnot - Lapin yliopiston tarjoamat opinnot
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaKevät1/2017-2018, Kevät2/2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm14.02.2018 - 30.04.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2017 - 17.12.2017
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso on osa LUC-opintoja Lapin yliopiston tarjoamana.

Tarkemmat tiedot opintojaksosta https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.15743750513

Ilmoittautuminen tapahtuu edellä olevaa linkkiä käyttäen Opintopolussa.

Opintojen suorittaminen tapahtuu Lapin yliopiston käyttämien järjestelmien kautta.

Tämä opintojakso ei verkko-opiskelua, vaan opinnot suoritetaan iltaisin lähiopintoina Lapin Yliopistolla.

Materiaali
Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- eritellä johtajuuteen liittyvät keskeisimmät tieteelliset lähestymis- ja tarkastelutavat

- tunnistaa johtajuuden ja päätöksenteon haasteet kompleksisessa organisaatiotoiminnassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä

- kuvata tiedon ja tiedon hallinnan merkityksen osana johtamista, yhteistyötä ja organisaatioita

- hahmottaa, miten liiketoiminnan ja organisaation toiminnan kehittämistä tehdään käytännössä.

Luennot, 4x 4 h

  • 14.2.2018 klo 16.30
  • 19.2.2018 klo 16.30
  • 20.2.2018 klo 16.30
  • 26.2.2018 klo 16.30

Töiden purku, 4 - 8 h, riippuen ryhmien koosta ja määrästä

  • 2.4.2018 klo 16.30
  • 3.4.2018 klo 16.30

Toteutus ja työmuodot: Luennot (16 t), ryhmäesitykset ja keskustelut (8 t). Itsenäinen työskentely ja ryhmätyö (111 t).

Vaadittavat suoritukset: Oppimispäiväkirjat (2 op), Ryhmätyöskentely, esitykset ja kommentoinnit (3 op).

Tarkista aikataulu vielä ennen opinnon alkua Lapin Yliopiston Weboodi-järjestelmästä.

Arviointi
 Palaa In English