SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR51M16S/Maanmittaustekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR501M23B Remote Sensing, 5.00 op, 133 h
GIS and Remote Sensing
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019, Kevät2/2018-2019
VastuuopettajaLaurila Pasi
Muut opettajatAla-Louko Ritva
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2019 - 20.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 31.01.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat  
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso toteutetaan pääosin suomen kielisenä. Tehtävistä ilmakuvaussuunnitelma integroidaan yrittäjyysprojektiin (R501M22) ja kaukokartoitukseen liittyvä esitys Land Surveying English -opintojaksoon (R501M13B).Luentoja on noin 2/5 lukujärjestykseen varatusta ajasta. Loppu aika käytetään tuntitehtäviin ja arvioitavien tehtävien tekoon.

Materiaali

Lillesand-Kiefer-Chipman 2008. Remote Sensing and Image Interpretation. Soveltuvin osin. Lisäksi opettajan materiaalit ja Internet.

Sisältö

Sähkömagneettisen säteilyn, ilmakehän ja kohteen vuorovaikutusilmiöt

Kuvaustekniikat

Kuvausten suunnitteluperiaatteet

Kaukokartoitusaineistot ja kuvatuotteet

Fotogrammetrinen mittaus

Ilmalaserkeilaus

Kuvatulkinnan menetelmät

Kaukokartoituksen sovellukset

Arviointi

Opintojakso suoritetaan tehtävin, jotka liittyvät kaukokartoitusaineistojen tuottamiseen, kuvausten suunnitteluun ja aineistojen tulkintaan. Tehtävistä pitää saada vähintään 40 %, jotta saa tyydyttävän (1). Kiitettavä (5) vaatii yli 90 % suorituksen.

 In English