SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81Y18S/Matkailualan osaamisen johtaminen, ylempi AMK (Rovaniemi)
OpintojaksoR801Y2A Aluevaikuttava tapahtuma, 5.00 op, 133 h
Matkailualan syventävät ammattiopinnot
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18002
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät2/2018-2019
VastuuopettajaKoikkalainen Merja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm19.03.2019 - 20.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 30.09.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tuntee tärkeimmät tapahtumatypologiat. Hän osaa soveltaa omaksumaansa tietoa tapahtumien strategiseen ja operationaaliseen suunnitteluun ja johtamiseen. Tapahtumien taloudellisen vaikuttavuuden ohella hän osaa tunnistaa ja arvioida myös niiden yhteiskunnallisia ja kulttuurisia vaikutuksia. Opiskelija saa työvälineitä ja valmiudet tapahtumien taloudellisten vaikutusten mittaamiseen. Opiskelija osaa proaktiivisesti rakentaa ja kehittää alueellisen tapahtuman eri toimijaverkostoja.

Ydinsisältö

  • tapahtumatypologiat
  • tapahtuma toimintaympäristönä ja strategisena työvälineenä
  • tapahtuman primääriset, sekundääriset ja tertiääriset vaikutukset
  • tapahtuvan aluevaikuttavuuden arviointi
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1-T2

Hyvä H3-H4

Kiitettävä K5

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla tärkeimmät tapahtumatypologiat. Hän osaa soveltaa teoriatietoa tapahtuman analysoinnin ja suunnittelun tukena. Hän osaa tunnistaa ja kartoittaa tapahtuman alueellisia vaikutuksia.

Opiskelija osaa tunnistaa, analysoida ja operationalisoida teoriatietoa tapahtuman kehittämiseksi. Opiskelija osaa tarkastella ja arvioida taloudellisen näkökulman ohella tapahtumia myös yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä. Hän osaa (teoriassa) mitata tapahtumien taloudellisia vaikutuksia tarkoituksenmukaisilla työvälineillä.

Opiskelija osaa analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti tapahtumien strategista ja operatiivista suunnittelua ja johtamista. Hän osaa hankkia tietoa tapahtuman vaikuttavuudesta sekä soveltaa ja kehittää tapahtumaa ja siihen liittyviä verkostoja tuotetun tiedon pohjalta.

 
Pedagogiset järjestelyt

Kesäopintototeutus yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun matkailualan koulutuksen kanssa.

Materiaali
Sisältö
Arviointi

Tyydyttävä T1-T2

Hyvä H3-H4

Kiitettävä K5

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla tärkeimmät tapahtumatypologiat. Hän osaa soveltaa teoriatietoa tapahtuman analysoinnin ja suunnittelun tukena. Hän osaa tunnistaa ja kartoittaa tapahtuman alueellisia vaikutuksia.

Opiskelija osaa tunnistaa, analysoida ja operationalisoida teoriatietoa tapahtuman kehittämiseksi. Opiskelija osaa tarkastella ja arvioida taloudellisen näkökulman ohella tapahtumia myös yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä. Hän osaa (teoriassa) mitata tapahtumien taloudellisia vaikutuksia tarkoituksenmukaisilla työvälineillä.

Opiskelija osaa analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti tapahtumien strategista ja operatiivista suunnittelua ja johtamista. Hän osaa hankkia tietoa tapahtuman vaikuttavuudesta sekä soveltaa ja kehittää tapahtumaa ja siihen liittyviä verkostoja tuotetun tiedon pohjalta.

 Palaa