SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81Y18S/Matkailualan osaamisen johtaminen, ylempi AMK (Rovaniemi)
OpintojaksoR801Y2E Aktiviteettimatkailun kehittäminen, 5.00 op, 133 h
Matkailualan syventävät ammattiopinnot
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19002
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaKoikkalainen Merja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet

Opintojakson pääteemana on aktiviteettimatkailun palveluiden laadukas asiakaslähtöinen kehittäminen. Opintojakson aikana perehdytään aktiviteettimatkailun ilmiöihin, elämysaktiviteettien innovaatioihin ja tulevaisuuden haasteisiin erityisesti strategisesta näkökulmasta. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida ja arvioida aktiviteettimatkailupalvelujen prosessien tarkoituksenmukaisuutta niin toimivuuden kuin elämyksellisyydenkin näkökulmasta. Opintojaksolla myös opitaan omien voimavarojen tunnistamisesta sekä itsetuntemuksen ja -luottamuksen lisäämisestä matkailutyössä. Samalla opitaan arvioimaan ja kehittämään omaa asiantuntijuuttaan. Opintojakso toteutetaan osittain yhteistyössä työelämäkumppanin kanssa.

Sisältö        

  • Aktiviteettimatkailupalvelut
  • Aktiviteettimatkailupalvelujen elementit ja asiakaan kokemus
  • Seikkailukasvatus ja palveluosaamisen arvioiminen ja kehittäminen
 
Arviointikriteerit

Opintojakso onluontoperustainen intensiintoteutus, jonka elinkeinolähtöinen yhteisöllinen kehittämistehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Hyväksytty / hylätty -kriteeristö laaditaan yhteistyössä yhteistyöorganisaation kanssa.

 
Pedagogiset järjestelyt

Luennot, oppimistehtävät. Opintojakson lähiopetus on luonnossa tapahtuva intensiivitoteutus marraskuussa 2015.

Opintojakson toteuttaa Kajaanan ammattikorkeakoulu. Toteutuksesta vastaavana opettajana FL Pasi Korhonen.

Toteutuksessa ei ole vaihtoehtoista suoritustapaa.

Materiaali
Sisältö
Arviointi

Hyväksytty / hylätty.

 Palaa