SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81Y18S/Matkailualan osaamisen johtaminen, ylempi AMK (Rovaniemi)
OpintojaksoR801Y2G Kehittävä työote, 5.00 op, 133 h
Matkailualan syventävät ammattiopinnot
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18002
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät2/2018-2019
VastuuopettajaKoikkalainen Merja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.10.2018 - 30.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika23.08.2018 - 30.11.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija täydentää henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa ja vahvistaa ammatillista asiantuntijuuttaan aiempaa kehittämisosaamistaan kansainvälistävillä, syventävillä tai laajentavilla teoreettisilla tai soveltavilla opinnoilla.

Opintojakson oppimistavoitteet ja sisällön hyväksyy koulutuksesta vastaava yliopettaja.

Opintojakson sisältö:

  • asiantuntijuusvalmiudet
  • opiskelijakohtaisesti määritelty matkailualan tai sitä täydentävä erityisosaaminen
 
Arviointikriteerit

Opiskelijan reflektoiva itsearviointi, oppimis- ja/tai kehittämistehtävät ja/tai tentti.

Arviointikriteeristö vahvistetaan tehtävänantokohtaisesti, opintojaksototeutukselle määritettyjä oppimistavoitteita tukevasti.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa