SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81Y18S/Matkailualan osaamisen johtaminen, ylempi AMK (Rovaniemi)
OpintojaksoR801Y2I Verkostoituva matkailualue, 5.00 op, 133 h
Matkailualan syventävät ammattiopinnot
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18002
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy2/2018-2019
VastuuopettajaKoikkalainen Merja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm09.11.2018 - 07.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.08.2018 - 12.10.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa asemoida pohjoisen matkailukohteen ja sen mahdollistaman matkailutarjonnan osana kansainvälistä matkailua. Hän tunnistaa alueellisen tuotetarjonnan mahdollistavat toimijaverkostot ja osaa analysoida niitä suhteessa valitsemiinsa asiakaskohderyhmiin. Opiskelija osaa luoda ja arvioida kansainvälisiä kumppanuuksia ennakoivasti ja kestävästi.

Ydinsisällöt:

 • pohjoiset matkailualueet ja globaalit matkailumarkkinat

 • verkostopohjaiset matkailukohteet ja tuotteet

 • pohjoinen vastuullisuus matkailussa

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1-T2

Hyvä H3-H4

Erinomainen K5

Opiskelija

 • tuntee pohjoisten matkailualueiden erityispiirteet ja markkina-alueet
 • ymmärtää matkailukohteen käsitteenä ja siihen liittyvät verkostot pääpiirteissään
 • tuntee kestävästi kannattavan matkailun lähtökohdat ja osaa hyödyntää osaamistaan matkailukohteessa

Opiskelija

 • tuntee ja osaa soveltaa matkailumaantietoa markkinaorientoituneesti osana matkailukohteen kehittämistä
 • ymmärtää matkailukohteen käsitteenä ja sen eri ulottuvuudet
 • opiskelija tuntee pohjoisen matkailutarjonnan erityispiirteet ja verkostoitumismahdollisuudet
 • tuntee ja osaa soveltaa kestävästi kannattavan matkailun toimintaperiaatteita osana matkailukohteen kehittämistä

Opiskelija

 • osaa kansalliset ja kansainväliset asiakaskohderyhmät ennakoivasti tunnistaen ja analyyttisesti soveltaa matkailumaantietoa osana matkailukohteen kehittämistä
 • osaa soveltaa ja hyödyntää verkostolähtöistä ajattelua pohjoisen matkailukohteen menestystekijänä
 • osaa ennakoivasti ja pitkäjänteisesti kehittää matkailukohdetta kestävän matkailun periaatteita toteuttaen
 
Pedagogiset järjestelyt

Virtuaalitoteutus, jossa on kaksi etäkontaktipäivää: 9.11. ja 7.12.2018. 

Materiaali
Sisältö
 • pohjoiset matkailualueet ja globaalit matkailumarkkinat

 • verkostopohjaiset matkailukohteet ja tuotteet

 • pohjoinen vastuullisuus matkailussa

Arviointi

Tyydyttävä T1-T2

Hyvä H3-H4Erinomainen K5
Opiskelija
OpiskelijaOpiskelija

tuntee pohjoisten matkailualueiden
erityispiirteet ja markkina-alueet

tuntee pohjoisten matkailualueiden erityispiirteet ja markkina-alueetosaa kansalliset ja kansainväliset asiakaskohderyhmät ennakoivasti tunnistaen ja analyyttisesti soveltaa matkailumaantietoa osana matkailukohteen kehittämistä
ymmärtää matkailukohteen käsitteenä
ja siihen liittyvät verkostot pääpiirteissään
ymmärtää matkailukohteen käsitteenä ja sen eri ulottuvuudetosaa soveltaa ja hyödyntää verkostolähtöistä ajattelua pohjoisen matkailukohteen menestystekijänä
tuntee kestävästi kannattavan matkailun
lähtökohdat ja osaa hyödyntää osaamistaan
matkailukohteessa
tuntee pohjoisen matkailutarjonnan erityispiirteet ja verkostoitumismahdollisuudetosaa ennakoivasti ja pitkäjänteisesti kehittää matkailukohdetta kestävän matkailun periaatteita toteuttaen
tuntee ja osaa soveltaa kestävästi kannattavan matkailun toimintaperiaatteita osana matkailukohteen kehittämistä
 Palaa