SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäYVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, ylempi (AMK)
Opintojakso799Y3N Hankeosaaminen ja -johtaminen, 5.00 op, 133 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteKesäopinnot / Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019, Kevät2/2018-2019, Kesä/2018-2019
VastuuopettajaAinonen Martti
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.05.2019 - 30.09.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 15 
Ilmoittautumisaika01.12.2018 - 31.12.2018
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa
- kehittää hankkeen avulla organisaation/yrityksen/työyhteisön strategian ja vision sekä alueellisen ja kansallisen rahoitusohjelman tavoitteiden mukaista toimintaa
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hankeprosessikokonaisuuden
- tuntee alueelliset, kansalliset ja kansainväliset hankkeen rahoitusmahdollisuudet sekä osaa laatia hankeen rahoitushakemuksen
- osaa laatia hankkeen viestintä- ja kirjoitussuunnitelman ja hyödyntää sitä hankeviestinnässään
- osaa johtaa monialaisia ja -ammatillisia hankeorganisaatiota yhteisöllisesti
- arvioi kriittisesti hanketyöskentelyä työelämän tki-toiminnan kehittämisen kannalta
- osaa vakiinnuttaa, ankkuroida ja silloittaa hankkeen tulokset ja tuotokset

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa (opiskelijoita max 15 Lapin AMK ja max 15 KAMK).

Toteutus virtuaaliopintoina: yhteensä 135 tuntia.

Aloituswebinaarin ajankohta toukokuussa ilmoitetaan keväällä 2019.

Ennakkotehtävä.

Väliwebinaari elokuussa.

Materiaali

Opintojaksoon liittyvää materiaalia on esillä Moodle-alustalla.

Sisältö

1. Opintojakson orientaatio

2. Hanke työelämän kehittämisessä

3. Hankeprosessin suunnittelu

4. Hankeprosessin toteutus

5. Hankeprosessin arviointi

Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeraalisesti asteikolla 0-5.

Opiskelija tekee itsearvioinnin.

 Palaa In English