SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäYVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, ylempi (AMK)
Opintojakso599Y7D Strateginen johtaminen, 5.00 op, 133 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät2/2018-2019
VastuuopettajaKangastie Helena
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm13.04.2019 - 11.05.2019
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 25 
Ilmoittautumisaika01.12.2018 - 31.12.2018
Toteutustapa Monimuoto-opetus
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa strategisen johtamisen periaatteet yrityksen tai organisaation pohjoisesta näkökulmasta. Hän osaa strategisen johtamisen suunnittelun välineistön ja osaa käyttää, soveltaa, kehittää ja arvioida niitä omassa johtamisessaan. Opiskelija osaa jalkauttaa, kehittää ja arvioida strategisia suunnitelmia. Hän osaa tunnistaa meneillään olevan työn ja työelämän muutoksen osana yhteiskunnallisen muutoksen kokonaisuutta. Hän osaa käyttää, soveltaa, kehittää ja arvioida muutosjohtamisen malleja ja osaa toteuttaa organisaation muutosprosessin.

Opintojakson ydinsisältö:

  • strategisen johtamisen merkitys ja rooli osana organisaation johtamista, strategisen johtamisen suunnittelu, strategiaprosessin toteuttaminen menetelmät ja peruskäsitteet, strategisen johtamisen toteutus, jalkautus ja kehittäminen, muutosjohtaminen, muutosjohtajuus ja muutoksen johtaminen
  • strategisen johtamisen merkityksen organisaation/yrityksen yhteistyöverkostoissa, strategian ja talouden välisen yhteys organisaatioiden johtamisessa
  • työn ja työelämän muutos
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä

Hyvä

Kiitettävä

Kykenee kehittämään organisaation strategista johtamista sekä osaa toimia itsenäisesti ja soveltaen organisaatioiden johtamisessa tavoitteellisesti strategioita ja osaa käyttää strategisen johtamisen työvälineitä. Kykenee analysoimaan muutoksen tarvetta ja johtamaan muutosta.

Kykenee arvioimaan, kehittämään ja johtamaan organisaation strategista johtamista sekä osaa toimia luovasti, itsenäisesti ja soveltaen organisaatioiden johtamisessa tavoitteellisesti strategioita ja osaa käyttää strategisen johtamisen työvälineitä innovoivasti. Kykenee arvioimaan muutoksen tarvetta ja johtamaan proaktiivisesti muutosta.

Kykenee itsenäisesti ja luovasti arvioimaan, kehittämään ja johtamaan organisaation strategista ajattelua sekä osaa johtaa luovasti, itsenäisesti ja kehittäen organisaatioiden tavoitteellisia strategioita ja osaa luovasti ja itsenäisesti käyttää ja johtaa strategisen johtamisen työvälineiden valintaa. Kykenee arvioimaan, analysoimaan ja johtamaan muutoksen tarvetta ja johtamaan proaktiivisesti muutosprosessia.

 
Pedagogiset järjestelyt
  • ryhmätyöskentely: aktiivinen osallistuminen ja läsnäolo välttämätön 13.4.2019 ja 11.5.2019

  • luennot ja yhteistoiminnallinen työskentely

  • sähköiset tietokannat ja oppimisympäristöt

  • itsenäinen tiedonhaku

Materiaali

Itsenäisen ja pienryhmän tiedonhakuun pohjautuen.

Sisältö
  • strategisen johtamisen merkitys ja rooli osana organisaation johtamista, strategisen johtamisen suunnittelu, strategiaprosessin toteuttaminen menetelmät ja peruskäsitteet, strategisen johtamisen toteutus, jalkautus ja kehittäminen, muutosjohtaminen, muutosjohtajuus ja muutoksen johtaminen
  • strategisen johtamisen merkityksen organisaation/yrityksen yhteistyöverkostoissa, strategian ja talouden välisen yhteys organisaatioiden johtamisessa
  • työn ja työelämän muutos
Arviointi

Numeraalisesti arvioidaan ryhmän raportti (päättötutoriaaliin) ja yksilöessee asteikolla 0-5.

Painoarvot: Raportti 70% ja yksilöessee 30%

 Palaa In English