SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR72Y18S/Hyvinvointiosaamisen johtaminen, ylempi (AMK), Rovaniemi
Opintojakso799Y9A Eettinen johtaminen, 5.00 op, 133 h
Hyvinvointipalveluiden johtaminen ja esimiestyö
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät2/2018-2019
VastuuopettajaTörmänen Outi
Muut opettajatKeskitalo Tuulikki
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm19.03.2019 - 02.06.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 30.09.2018
Toteutustapa Monimuoto-opetus
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa ottaa vastuuta työyhteisön eettisestä toiminnasta ja omasta roolistaan yhteisön jäsenenä sekä työkulttuurin rakentajana ja ylläpitäjänä. Hän osaa soveltaa alansa ammattieettisiä näkökulmia esimiestyön asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä. Opiskelija osaa reflektoida toimintaa ohjaavien arvojen näkökulmasta työtään, työyhteisön toimintaa ja toimintakulttuuria. Hän osaa tunnistaa, analysoida ja ratkaista eettisiä ongelmia johtamis- ja esimiestyössä. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää eettisesti kestäviä ratkaisuja yksilön, työyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Opintojakson ydinsisältö:

  • Johtamisen etiikka ja arvot
  • Arvoperusta ja eettinen toiminta esimiestyössä
 
Arviointikriteerit
Tyydyttävä T1–T2Hyvä H3–H4Kiitettävä K5

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi eettiseen johtamiseen liittyvää tietoa laaja-alaisesti työelämän asiantuntijuuttaan kehittäen

-hyödyntää tietolähteitä monipuolisesti

-tunnistaa ja ratkaisee johtamis- ja esimiestyön eettisiä ongelmia vastuullisesti

-kehittää työyhteisön eettistä toimintaa tavoitteellisesti, tulevaisuuteen suuntautuen ja yhteisöllisesti

-viestii selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi eettiseen johtamiseen liittyvää tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä työelämän asiantuntijuuttaan perustellusti kehittäen

-hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä monipuolisesti

-tunnistaa ja ratkaisee johtamis- ja esimiestyön eettisiä ongelmia vastuullisesti eri näkökulmia huomioon ottaen

-kehittää työyhteisön eettistä toimintaa perustellusti tulevaisuuteen suuntautuen ja yhteisöllisesti

-viestii selkeästi ja perustellusti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi eettiseen johtamiseen liittyvää tietoa kriittisen perustellusti ja johdonmukaisesti sekä työelämän asiantuntijuuttaan perustellusti kehittäen

-hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä kriittisesti ja laaja-alaisesti

-tunnistaa ja ratkaisee johtamis- ja esimiestyön eettisiä ongelmia taitavasti, vastuullisesti ja tavoitteellisesti eri näkökulmia huomioon ottaen

-kehittää työyhteisön eettistä toimintaa johdonmukaisesti tulevaisuuteen suuntautuen, yhteisöllisesti ja innovatiivisesti

-viestii selkeästi ja taitavan analyyttisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.

 
Pedagogiset järjestelyt

Osallistuminen lähiopiskelupäivien toteutukseen 12.4.2019 ja 9.5.2019.

Oppimistehtävä pienryhmätehtävänä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan monialaisina ryhminä.

G Suite, Padlet ja Moodle oppimisympäristöinä.

Materiaali

Keskustelut ja muu vuorovaikutus työelämän edustajien kanssa.

Itsenäinen tiedonhankinta.

Sisältö

Johtamisen etiikka ja arvot

Arvoperusta ja eettinen toiminta esimiestyössä

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5 arviointikriteereiden mukaisesti.

Arviointi sisältää oppimistehtävän arvioinnin, itse- ja vertaisarvioinnin.

Arvioitavat kompetenssit:

Eettinen osaaminen

Johtamisosaaminen

 Palaa