SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR72Y18S/Hyvinvointiosaamisen johtaminen, ylempi (AMK), Rovaniemi
Opintojakso799Y9A Eettinen johtaminen, 5.00 op, 133 h
Hyvinvointipalveluiden johtaminen ja esimiestyö
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019
VastuuopettajaTörmänen Outi
Muut opettajatKeskitalo Tuulikki
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm12.04.2019 - 07.06.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika22.08.2018 - 30.09.2018
Toteutustapa Monimuoto-opetus
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa ottaa vastuuta työyhteisön eettisestä toiminnasta ja omasta roolistaan yhteisön jäsenenä sekä työkulttuurin rakentajana ja ylläpitäjänä. Hän osaa soveltaa terveys- ja hyvinvointialojen ammattieettisiä näkökulmia esimiestyön asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä. Opiskelija osaa reflektoida toimintaa ohjaavien arvojen näkökulmasta työtään, työyhteisön toimintaa ja toimintakulttuuria. Hän osaa tunnistaa, analysoida ja ratkaista eettisiä ongelmia johtamis- ja esimiestyössä. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää eettisesti kestäviä ratkaisuja yksilön, työyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Opintojakson ydinsisältö:

  • Johtamisen etiikka ja arvot
  • Arvoperusta ja eettinen toiminta esimiestyössä
 
Arviointikriteerit
Tyydyttävä T1–T2Hyvä H3–H4Kiitettävä K5

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi eettiseen johtamiseen liittyvää tietoa laaja-alaisesti työelämän asiantuntijuuttaan kehittäen

-hyödyntää tietolähteitä monipuolisesti

-tunnistaa ja ratkaisee johtamis- ja esimiestyön eettisiä ongelmia vastuullisesti

-kehittää työyhteisön eettistä toimintaa tavoitteellisesti, tulevaisuuteen suuntautuen ja yhteisöllisesti

-viestii selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi eettiseen johtamiseen liittyvää tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä työelämän asiantuntijuuttaan perustellusti kehittäen

-hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä monipuolisesti

-tunnistaa ja ratkaisee johtamis- ja esimiestyön eettisiä ongelmia vastuullisesti eri näkökulmia huomioon ottaen

-kehittää työyhteisön eettistä toimintaa perustellusti tulevaisuuteen suuntautuen ja yhteisöllisesti

-viestii selkeästi ja perustellusti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi eettiseen johtamiseen liittyvää tietoa kriittisen perustellusti ja johdonmukaisesti sekä työelämän asiantuntijuuttaan perustellusti kehittäen

-hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä kriittisesti ja laaja-alaisesti

-tunnistaa ja ratkaisee johtamis- ja esimiestyön eettisiä ongelmia taitavasti, vastuullisesti ja tavoitteellisesti eri näkökulmia huomioon ottaen

-kehittää työyhteisön eettistä toimintaa johdonmukaisesti tulevaisuuteen suuntautuen, yhteisöllisesti ja innovatiivisesti

-viestii selkeästi ja taitavan analyyttisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.

 
Pedagogiset järjestelyt

Osallistuminen lähiopiskelupäivien toteutukseen 12.4.2019 ja 9.5.2019.

Oppimistehtävä pienryhmätehtävänä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan monialaisina ryhminä.

G Suite, Padlet ja Moodle oppimisympäristöinä.

Materiaali

Keskustelut ja muu vuorovaikutus työelämän edustajien kanssa.

Itsenäinen tiedonhankinta.

Sisältö

Johtamisen etiikka ja arvot

Arvoperusta ja eettinen toiminta esimiestyössä

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5 arviointikriteereiden mukaisesti.

Arviointi sisältää oppimistehtävän arvioinnin, itse- ja vertaisarvioinnin.

Arvioitavat kompetenssit:

Eettinen osaaminen

Johtamisosaaminen

 Palaa